Restel

Restel AB är ett finskt företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Ylläs

Ylläs är en av de största skidcentren i Finland.