Guide: Effektiv PR med pressmeddelanden

Pressmeddelanden har inte blivit omoderna - tvärtom. Att göra PR med pressmeddelanden är fortfarande det bästa sättet att öka igenkännandet av ett varumärke eller en organisation och nå nya målgrupper.

Vi frågade 618 journalister i sex länder vad de ansåg vara det väsentliga i pressmeddelanden och sammanställde därefter en kompakt guide baserad på svaren. Lär dig till exempel:

  • Hur journalister bör kontaktas
  • Vilka de bästa kanalerna är
  • Hur man sätter samman ett bra pressmeddelande
  • Om det lönar det sig att vara aktiv inom PR
Image

Ladda ner ditt gratis white paper