Marketing Cloud™

Gör din marknadsföring molnbaserad

Marknadsförare

Liana Marketing Cloud

Kunder

Med Liana Marketing Cloud kan du ta kontroll över din digitala marknadsföring utan hjälp från IT-avdelningen:

 • Användarvänliga digitala marknadsföringsverktyg som kan skalas helt efter dina behov
 • Ett moln som omfattar en komplett digital verktygslåda med en enda leverantör
 • Verktygen fungerar utmärkt fristående och ännu bättre tillsammans
 • Interoperabla system, inbyggd integrering skapar synergieffekter
 • Kundsupport via telefon,e-post och chatt. Personlig support finns alltid tillgänglig när behov uppstår
 • Automatiska uppdateringar av produkter, användaren har alltid tillgång till den senaste versionen av programvaran
 • Ett enda användarnamn, smidig navigering mellan de olika produkterna
 • Marketing Cloud fungerar med en webbläsare: åtkomst oavsett tid och plats samt på flera olika språk

Nedan beskrivs den ständigt pågående digitala marknadsföringsprocessen och Liana Marketing Cloud närmare.

1. Webbplats

1. Webbplats: LianaCMS™ och LianaCommerce™

2. Marknadsföring

3. Segmentering och kundanalys

Webbplatsen utgör grunden för ett företags synlighet och närvaro på nätet. Beroende på företaget kan tjänsten vara en webbplats, en nätbutik eller annan webbmiljö. Den viktigaste faktorn för alla typer av webbtjänster är att innehållet är relevant och aktuellt.

 • LianaCMS™ är ett verktyg för webbplatspublicering och webbplatsunderhåll – både små och stora webbplatser kan skapas via CMS med önskad layout och lämpliga funktioner.
 • LianaCommerce™ är en nätbutik av hög kvalitet för små och stora företag. Den mångsidiga plattformen förenklar försäljning och marknadsföring samt erbjuder många möjligheter till integrering med POS-system för detaljhandel och andra system.

När en webbplats väl är på plats är det dags att gå vidare och marknadsföra den.

2. Marknadsföring

1. Webbplats

2. Marknadsföring: LianaMailer™

3. Segmentering och kundanalys

Digital marknadsföring lockar besökare till webbplatsen. Önskad effekt kan nås med hjälp av pengar, tid eller riktad kommunikation. E-postmarknadsföring och mobil marknadsföring möjliggör noggrant segmenterad eller till och med individuell kommunikation som styr önskade målgrupper till webbplatsen.

 • LianaMailer™ är ett mångsidigt och professionellt verktyg för riktad digital marknadsföring. Med LianaMailer kan snygga och professionella nyhetsbrev och mobil marknadsföring skapas. Omfattande rapporteringsmöjligheter möjliggör noggranna analyser av målgrupper och genomförda leveranser. Med hjälp av analyserna kan kommunikationen vidareutvecklas.

När marknadsföringen är etablerad är nästa steg att samla in data om hur väl den fungerar.

3. Segmentering och kundanalys

1. Webbplats

2. Marknadsföring

3. Segmentering och kundanalys: LianaCEM™

Insamling och analys av information om webbanvändare gör det möjligt att skapa webbanvändarprofiler. Profilerna utgör grunden för individuell marknadsföring. Det är alltså möjligt att gå vidare från massmarknadsföring och segmentering till en situation där digital marknadsföring skapas vid rätt tidpunkt och med rätt innehåll. Allt sker automatiskt vilket sparar företagsresurser.

 • LianaCEM™ (Customer Experience Management) är ett system för Marketing Automation som samlar in information om webbtjänstanvändare och kombinerar dessa data med marknadsföringsverktyg. Resultatet av detta blir automatiserade marknadsföringsåtgärder som genomförs vid rätt tidpunkt. LianaCEM™ är ett komplement till den molnbaserade digitala marknadsföringen: webbplats, marknadsföring och informationsinsamling som samordnas med varandra och fungerar i en kontinuerlig cykel. 

Med Liana Marketing Cloud kan du ta kontroll över den digitala marknadsföringen utan hjälp från IT-avdelningen.