Blogg

Årsrapporter är online

 Visa bilden En årsrapport som publiceras online är en ny kanal för att distribuera rapporten. En mobilt optimerad rapport online garanterar att den övergripande layouten ser snygg...

För många företag är årsrapporten den viktigaste publikationen under året. Den läses av intressegrupper, såsom investerare, aktieägare och representanter för media liksom andra viktiga intressenter. Jämsides den traditionella tryckta versionen, har företag börjat inse vikten av en allsidig och interaktiv onlineversion av årsrapporten. Läs mer dec 14, 2015