Artikel

10 (+1) budord för PR

Kontakta oss! jan 4, 2016
10 (+1) budord för PR Låt media hitta dig genom att erbjuda dig att tala vid evenemang inom ditt område och aktivt delta i dem.

Området för marknadsföring och kommunikation har genomgått förändringar. Meddelanden tas emot genom flera olika kanaler, de utsätts för mer kritik – och effekterna av detta mäts mer noggrant. Detta resulterar i att betydelsen av PR som en del av företagskommunikation och stödmarknadsföring snabbt växer.

PR-arbete är inte enbart kostnadseffektivt, utan ger även synlighet. En artikels trovärdighet är i nivå med en personlig rekommendation och den synlighet som man får är värd mer än kostsam reklam.

PR innebär dock inte längre att man enbart skickar enskilda pressmeddelanden till en större grupp av mediarepresentatanter. Det bör istället ses som att man hanterar mediarelationer från en allmän synpunkt. Kvalitet över kvantitet och långsiktiga, konfidentiella och inflytelserika förhållanden framför ensidig information.

Detta kräver ett långsiktigt åtagande och sker inte på ett ögonblick. Vi har gjort en förteckning över tio budord för PR: 

1. Bibehålla nyhetsvärde 

Offentliggörande av frekventa pressmeddelanden kan vara värt besväret, men endast när du faktiskt har något att säga. Låt inte viktiga nyheter gå förlorade i en ström av information. En entydig affärsmetod fungerar bättre än säljsnack.

2. Mål

Man kan dra fördel av olika journalister och geografiska områden med diverse intressen genom targeting. Spara reporterns tid: hitta nyhetstips åt honom eller henne. Det kan skilja sig mycket åt för olika typer av media.

3. Erbjud hela paketet 

Det lönar sig att bifoga högkvalitetsbilder till pressmeddelanden, speciellt bilder av produkter, undersökningar och tabeller. Se till att de åtföljs av bra citat och att kontaktpersonen är villig att bli intervjuad.

4. Känn till din media

Ta reda på vilka personer som är viktiga för dig. Mediaövervakning har en nyckelroll i detta: följ dem som skriver om ämnen som är viktiga för dig och var. Erbjud endast innehåll för dem som det är relevant för.

5. Tänk på journalistens dagliga schema 

Journalister är mycket upptagna. Ta reda på när dina kärnjournalister har sina tidsfrister – tidpunkter när du inte bör ringa bara för att prata. Erbjud innehåll när nyhetsberättelser är eftersökta. Dra nytta av de mer lugna perioderna för att upprätthålla relationer.

6. Blicka framåt

Erbjud aktivt berättelser – även för framtida användning. Majoriteten av reportrarna samlar kontinuerligt material för kommande nyhetsberättelser. Utnyttja de tillfällen när du vet att det inte finns mycket att skriva om.

7. Underlätta möten

Erbjud att träffa journalisterna vid evenemang där ni redan vet att de kommer att närvara. Bjud ut en betrodd journalist på lunch. 

8. Var tillgänglig

Erbjud att bli intervjuad och citerad. När ett intressant ämne är på tapeten och diskuteras, kan du kontakta journalister och låta dem veta att du är villig att kommentera ämnet. Erbjud en ny åsiktsvinkel. 

9. Gör dig känd för din expertis

Låt media hitta dig genom att erbjuda dig att tala vid evenemang inom ditt område och delta aktivt i dem. Kommunicera din roll genom att kommentera nyheter och delta i diskussionen på sociala medier. 

10. Skapa ett gott anseende

Detta kan garanteras genom långsiktig kommunikation av hög kvalitet, så när journalister öppnar ert pressmeddelande vet de att det är av högkvalitativt, informativt och innehåller ämnen som verkligen är nya. I

+1 Lär känna den faktiska personen bakom reportrarna. I slutändan handlar mediarelationer om personkemi och tillit som byggs upp och förtjänas under årens gång. Detta gäller för bägge sidorna.

LianaPress är en mediadistributionstjänst med flera olika kanaler som gör det möjligt för dig att skicka pressmeddelanden och annat material till media och offentligheten snabbt, enkelt och med en bred spännvidd. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Fler artiklar

Fast i gamla hjulspår? 6 + 5 Tips på hur du kan ge nytt liv åt dina nyhetsbrev

Oavsett vilket som är ditt kompetensområde kan du hitta innehåll för dina nyhetsbrev inom din bransch, från din personal, dina kunder och andra intressenter. Syftet bör vara att få dina läsare att interagera med din organisation.

Läs mer

Webbplats tillgänglighet är bra för alla

Tillgänglighet på webbplatser betyder mer eller mindre samma sak som tillgänglighet i en fysisk miljö. Inget av dem går att lösa med ett magiskt knep så som en ramp eller kontrastknapp. Tillgänglighet är en mångfacetterad fråga som bör uppmärksammas.

Läs mer

Hur man gör ett webinarie – 9 Tips för en lyckad start [+Checklista]

Webinarier gör det möjligt att ta upp aktuella ämnen, fokusera på dem vid en viss tidpunkt, interagera med tittare samt att spela in evenemanget för senare visning. Med vår checklista kan du säkerställa en framgångsrik start med dina webinarier.

Läs mer

Blogg SEO: 17 tips för att ranka din blogg högre på Google (med konkreta exempel)

Hur skapar du SEO-vänliga blogginlägg som placerar din webbplats på första sidan av Google? Läs våra praktiska SEO-tips.

Läs mer