Artikel

6 tips för bättre e-postmarknadsföring

Kontakta oss! jun 1, 2016
6 tips för bättre e-postmarknadsföring Det finns en god anledning till varför företag använder e-postmarknadsföring: den fungerar om den är välgjord.

Det sägs att hatare kommer alltid att hata, vilket gäller även e-postmarknadsföring. De som förhåller sig negativt till e-postmarknadsföring är ofta människor som är trötta på flödet av meddelanden och reklamer och som har en negativ inställning till all marknadskommunikation som kommer till e-brevlådan. Dock finns det en anledning till användning av e-postmarknadsföring: den fungerar. Enligt en studie som publicerades av McKinsey & Company år 2014 är e-postmarknadsföringen ett avsevärt effektivare sätt att förvärva nya kunder jämfört med sociala medier: upp till 40 gånger effektivare än Facebook och Twitter tillsammans.

Det är dock inte en självklarhet att e-postmarknadsföringen är ett effektivt sätt att nå nya kunder utan den måste också vara välgjord. Precis som med andra marknadsföringsmetoder är det lätt att fastna i gamla vanor med e-postmarknadsföringen. I stället för att hålla fast vid metoder som en gång i tiden visat sig fungera bör e-postmarknadsförare experimentera med nya saker. Här får du några tips om hur du kan berika din e-postmarknadsföring med nya idéer (utan att glömma även gamla och lånade idéer).

6 tips för bättre e-postmarknadsföring 

1. Segmentera prenumeranter 

Att segmentera prenumeranter är ett ganska enkelt sätt att rikta sin marknadskommunikation bättre. Man bör inte samla in bakgrundsinformation om sina prenumeranter i onödan utan man måste se till att den samlade informationen utnyttjas i kommunikationen. Om man frågar prenumeranternas ålder eller kön, bör denna information också användas när man skapar content för nyhetsbrev. Innehållsfiltrering gör det möjligt att använda så kallade segmenterade innehållsblock i nyhetsbrev, vilket betyder att man kan skräddarsy olika versioner av nyhetsbrevet till prenumeranter beroende på deras egenskaper: till exempel ett speciellt erbjudande för människor som bor i en viss stad eller produkter riktade till personer över 60 års ålder. Innehållsfiltreringen är ett enkelt och resurssparande sätt att rikta dina meddelanden därför att du inte behöver skapa ett enskilt nyhetsbrev till varje mottagargrupp utan det räcker med ett nyhetsbrev som skickas till alla.

Man kan kartlägga prenumeranternas preferenser genom att fråga till exempel hur ofta de vill få nyhetsbrev. Enligt en studie som publicerats av BlueHornet år 2014 är publiceringsfrekvensen den största enskilda orsaken till varför man avregistrerar sig från ett nyhetsbrev. Utöver hur ofta prenumeranterna vill få nyhetsbrev, lönar det sig att kartlägga även varför de avregistrerade sig genom att lägga till en dropdown meny bredvid avregistreringsknappen: orsakerna till avregistreringen kan ge värdefull information om hur content och kommunikationen borde vidareutvecklas. 

2. Mobilvänlighet

Studierna har visat att mer än hälften av alla e-postmeddelanden nuförtiden öppnas med mobila enheter. Trots detta har förvånansvärt få nyhetsbrev en responsiv design. Genom att ta mer hänsyn till dina läsares behov får även ditt content bästa möjliga synlighet. Om ditt content är svårt att få tillgång till med olika plattformar kan du tappa en del av intresserade och då går ditt kanonbra content till spillo.

3. Landingssidor och A/B-testning

Ett välformulerat nyhetsbrev är en utmärkt utgångspunkt men det räcker inte ensamt. Utöver content är det också viktigt att tänka på vart dina läsare skickas efter att de har klickat på en länk i nyhetsbrevet. Enligt studier blir digital marknadsföring mycket effektivare med landningssidor och därtill hjälper användning av landninssidor företag att nå sina mål för e-postmarknadsföringen. Landningssidor tar läsaren på en logisk resa: i stället för att skicka läsaren direkt till förstasidan på företagets hemsida kan man designa och optimera landningssidans innehåll och layout specifikt för en viss mottagargrupp. Kombinationen av ett bra nyhetsbrev och optimerade landningssidor utgör en tydlig helhet som kan mätas.

A/B-testning kan användas för att optimera både landningssidor och nyhetsbrev. A/B-testning kan användas till exempel för att hitta den bästa rubriken för nyhetsbrevet: olika rubrikalternativ testas med hjälp av en provgrupp efter vilket den bästa rubriken bestäms och skickas till resten av mottagargruppen. Liknande metoder kan även användas för att bestämma de bästa variationerna av landningssidor.

4. Utöka e-postlistor och opt-in

En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik digital kommunikation är att ha bra, uppdaterade mottagarlistor. Förutom att uppdatera gamla mottagarlistor är det också viktigt att locka nya prenumeranter. Opt-in-prenumeranter, det vill säga människor som registrerar sig för ditt nyhetsbrev på eget initiativ, är vanligtvis dina lojalaste läsare och mest intresserade av ditt content. I många fall är det viktigt att samla in opt-in-listor eftersom det kan vara förbjudet att använda hyrda eller köpta listor eller så kan kvaliteten på sådana listor vara dålig.

Man kan även utöka sina egna mottagarregister genom att försöka aktivera icke-aktiva prenumeranter eller genom att erbjuda mer innehåll till dem som är särskilt intresserade. Man kan till exempel skicka en kampanj till sådana prenumeranter som inte har reagerat på dina nyhetsbrev i ett år: "Vill du fortfarande få vårt nyhetsbrev eller vill du avregistrera dig" eller "hur kan vi förbättra vår service" osv. Det tjänar varken ditt företag eller dina inaktiva prenumeranter att dölja avregistreringslänken eller annars försvåra avregistreringen. Däremot är det nyttigare med tanke på ditt företag att ha aktiva och intresserade prenumeranter som vill få ännu fler nyhetsbrev från dig.

5. Innehållets kvalitet

Ibland lönar det sig att reflektera över sina val. Låga klickfrekvenser kan bero på små saker. Även om content i sig i dina nyhetsbrev är bra kan det vara till exempel skrivsättet som irriterar dina läsare. Skulle dina läsare föredra ett mjukare, mindre säljande ton? Att förbättra kvaliteten på content är en kontinuerlig process som tar sin tid och kräver viljan att testa och utveckla content vidare.

6. Lär dig från andra och experimentera

Orden "imitera" och "kopiera" har en negativ klang så låt oss hellre prata om inlärning och upptäckt. Förstås är det inte önskvärt att kopiera direkt från andra men ändå är det viktigt att hålla koll på vad andra gör. Det lönar sig att prenumerera på många olika nyhetsbrev för att lära sig något nytt och för att få nya idéer och inspiration. När det gäller e-postmarknadsföringen behöver man lyckligtvis inte gissa hur något val kommer att påverka slutresultatet utan man kan alltid mäta och testa valen som gjorts. Vi vill uppmuntra alla som jobbar med digital kommunikation att vara modiga, testa något nytt och lära sig från andra.

Blev du intresserad av e-postmarknadsföring? Kontakta oss eller läs mer om LianaMailer-verktyget för nyhetsbrev. 

Kontakta oss

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Fler artiklar

Mobil utveckling nu och i framtiden

På grund av den drastiskt ökande användningen av smartphones har tjänster till dessa enheter ökat ordentligt. De senaste fem åren har mobila enheter gått till att vara en självklarhet och det vanligaste sättet att gå online via. Så vilka koncept och faktorer väger in i framtiden för mobila tjänster, och varför är dem relevanta för marknadsavdelningar?

Läs mer

Målgrupper inom e-postmarknadsföring – vilka grupper ska man ägna mer tid åt?

I slutet av året ligger man helt rätt i tiden för att reflektera över året som gått och börja planera nästa års marknadsföring. Det gäller att kartlägga både det som man gör varje år och komma på nya metoder för att nå ut till sina kunder. Nyhetsbrev är redan en form av kommunikation som många företag använder, men tas det hänsyn till olika målgrupper när dessa skickas ut?

Läs mer

Från multi-channel till omnichannel marketing

Som besökare till event om marknadsföring hör man ofta begreppet omnichannel. Marknadsförare talar om sömlösa kundupplevser i olika kanaler och ett nytt sätt att tänka om marknadsföring. Vad har förändrats? Har ens någonting förändrats?

Läs mer

Undersökning: Vilken påverkan har placering av länkar på CTR i nyhetsbrev?

Kan man med hjälp av analyser få reda på vad som styr läsarens uppmärksamhet i e-postmeddelanden? Vart ska man placera CTA eller länkar av typen ”Läs mer”, samt vilken inverkan har placeringen av dessa länkar på nyhetsbrevets CTR, det vill säga klickfrekvens? Ashish Kumar, biträdande professor vid Aalto universitetets handelshögskola i Finland, och Jari Salo, professor i marknadsföring vid Oulu Business School vid Uleåborgs universitet i Finland, har gjort en undersökning om dessa teman.

Läs mer

Utnyttja video i din content marketing

Så nu är det officiellt: människan har en ännu kortare koncentrationsförmåga än en guldfisk. Människor som jobbar inom marknadsföring och kommunikation har troligtvis märkt att det har blivit allt svårare att fästa läsarnas uppmärksamhet: man skummar igenom texter och bestämmer sig för att dela bilder på ett ögonblick. Videoklipp är dock någonting som vi fortfarande orkar koncentrera oss på. Här få du 10 statistiska och 10 praktiska skäl till att börja dra nytta av videocontent i din kommunikation samt en rad tips på hur man kommer igång med det.

Läs mer