Artikel

Enkät: Fördelar med marketing automation

Kontakta oss! sep 27, 2017
Enkät: Fördelar med marketing automation Nästan 70 % av informanterna tyckte att det är mer effektivt att rikta sina marknadsföringsmeddelanden med hjälp av marketing automation.

Liana Technologies utförde en internationell enkät om marketing automation i maj 2017. Enkäten skickades ut till globala specialister inom marknadsföring och kommunikation och den fylldes i av 421 professionella marknadsförare.

Målet med enkäten var att ta reda på de viktigaste fördelarna och utmaningarna med marketing automation ur marknadsförarnas synvinkel: vilka mål har man kunnat nå med hjälp av marketing automation, vilka typer av utmaningar har man stött på under automatiseringsprojektet och varför finns det ännu kvar några marknadsförare som tvekar att börja utnyttja marketing automation i sitt jobb?

Ökade investeringar i automatisering

Många marknadsförare drar fördel av automatiseringsteknologin i sin vardag: över en tredjedel av våra informanter sade att de redan använder sig av marketing automation.

Det framgår av enkätresultaten att även de företag som ännu inte utnyttjar automationer i sin verksamhet är mycket intresserade av potentialen med automatiseringsteknologin – nästan 40 % av informanterna sade att deras företag kommer att investera i marketing automation inom ett år. Bara en tiondedel svarade att deras företag inte kommer att göra några investeringar i automatiseringsteknologin inom de kommande 12 månaderna. 

Planerar du att investera i marketing automation inom de följande 12 månaderna?

Bild: Bara en tiondedel av informanterna svarade att deras företag inte kommer att investera i marketing automation i den nära framtiden. Frågan ställdes till de informanter som inte använde marketing automation för tillfället.

De viktigaste fördelarna med marketing automation

Att rikta sin marknadsföring blir mer effektivt

Att marketing automation möjliggör för bättre riktad kommunikation är den allra viktigaste fördelen med automatiseringsteknologin enligt enkätresultaten. Nästan 70 % av informanterna tyckte att det är mer effektivt att rikta sina marknadsföringsmeddelanden med hjälp av marketing automation. 

Allt detta står i linje med den globala trenden att tiden för generiska massutskick är över och riktad, skräddarsydd kommunikation uppskattas mer än någonsin. Den långa väntan på ett effektivt sätt att utnyttja riktad kommunikation är över på grund av den avancerade automatiseringsteknologin. 

Vad anser du vara de största fördelarna med marketing automation?

Bild: Vilka typer av fördelar får företag från marketing automation?

Förbättrad kundupplevelse

45,9 % av informanterna valde den förbättrade upplevelsen hos sina kunder som en av de mest signifikanta fördelarna. Med hjälp av ett system för marketing automation kan man bättre utnyttja potentialen med sin befintliga kunddata och skräddarsy sina marknadsföringsaktioner baserat på kundens eget beteende och behov. Kunddatan sitter således inte längre oanvänt i företagets system utan den förvandlas till konkret nytta.

Fler leads av hög kvalitet

Över en tredjedel av informanterna meddelade att marketing automation kan hjälpa en att öka antalet leads samt deras kvalitet. Ett automatiseringsverktyg ansågs vara ett effektivt sätt att generera inbound leads till försäljningsteamet. Sådana leads som skapats av marketing automation är också ofta mer färdiga för att bli kontaktade av försäljningsteamet. Därtill kan försäljningsteamet bättre förbereda sig inför samtalet med den eventuella kunden baserat på kunddatan som systemet samlat in.

Högre konverteringsgrad och ROI

Ungefär en tredjedel ansåg att marketing automation har förbättrad ROI för marknadsföring (32,9 %) och gett dem en högre konverteringsgrad (30,1 %). Man kan således konstatera att ett automatiseringssystem effektiviserar hela marknadsföringskedjan. Allt i allt anses investering i marketing automation vara mödan värd för den har en positiv inverkan på olika parametrar som används för att bestämma effektiviteten av marknadsföring.

Ladda ner en sammanfattning av resten av enkätresultaten på engelska här. 

Intresserad? Bekanta dig med våra andra resurser om marketing automation:

Läs vidare i vår blogg:

 /media/henkilokuvat/articles-authors/juho-mattila.jpg

Juho Mattila

Juho är Business Director på Liana Technologies som specialiserar sig på marketing automation. Han är övertygad om att valet av ett marketing automation -system spelar en stor roll i att skapa en bättre kundupplevelse för företagets kunder. Kontakta honom på LinkedIn.

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Målgrupper inom e-postmarknadsföring – vilka grupper ska man ägna mer tid åt?

I slutet av året ligger man helt rätt i tiden för att reflektera över året som gått och börja planera nästa års marknadsföring. Det gäller att kartlägga både det som man gör varje år och komma på nya metoder för att nå ut till sina kunder. Nyhetsbrev är redan en form av kommunikation som många företag använder, men tas det hänsyn till olika målgrupper när dessa skickas ut?

Läs mer

Från multi-channel till omnichannel marketing

Som besökare till event om marknadsföring hör man ofta begreppet omnichannel. Marknadsförare talar om sömlösa kundupplevser i olika kanaler och ett nytt sätt att tänka om marknadsföring. Vad har förändrats? Har ens någonting förändrats?

Läs mer

Undersökning: Vilken påverkan har placering av länkar på CTR i nyhetsbrev?

Kan man med hjälp av analyser få reda på vad som styr läsarens uppmärksamhet i e-postmeddelanden? Vart ska man placera CTA eller länkar av typen ”Läs mer”, samt vilken inverkan har placeringen av dessa länkar på nyhetsbrevets CTR, det vill säga klickfrekvens? Ashish Kumar, biträdande professor vid Aalto universitetets handelshögskola i Finland, och Jari Salo, professor i marknadsföring vid Oulu Business School vid Uleåborgs universitet i Finland, har gjort en undersökning om dessa teman.

Läs mer

Utnyttja video i din content marketing

Så nu är det officiellt: människan har en ännu kortare koncentrationsförmåga än en guldfisk. Människor som jobbar inom marknadsföring och kommunikation har troligtvis märkt att det har blivit allt svårare att fästa läsarnas uppmärksamhet: man skummar igenom texter och bestämmer sig för att dela bilder på ett ögonblick. Videoklipp är dock någonting som vi fortfarande orkar koncentrera oss på. Här få du 10 statistiska och 10 praktiska skäl till att börja dra nytta av videocontent i din kommunikation samt en rad tips på hur man kommer igång med det.

Läs mer

Marketing automation som en viktig del av försäljning: leadsgenerering och lead nurturing

Viktighet av webbtjänster och bra content betonas i köpprocessen. Det lönar sig dock inte att lämna kunden ensam utan det är bra att aktivt kontakta potentiella kunder.

Läs mer