Artikel

Fördelarna med marketing automation i siffror

Kontakta oss! maj 4, 2016
Fördelarna med marketing automation i siffror 27 % av dem som nyligen börjat använda marketing automation anser att meddelandena bättre svarar mot mottagarens behov. Man lär sig genom att pröva: för dem som använt automation i två år, är den motsvarande siffran 74 %.

Marketing automation används av allt fler företag och många andra överväger det. Automation anses i allmänhet vara något som effektiviserar affärsverksamheten och sparar resurser. Men vad säger studierna om detta? Är marketing automation värt mödan?

De stora företagen leder vägen, de små följer efter

Pionjärer, stora företag, de bästa i sin klass och B2B-marknadsförare har redan upptäckt det geniala med marketing automation. Det har även Nord- och Sydamerika gjort. Europa och Asien, små företag och B2C-marknadsförare följer i samma fotspår.

 • Amerika visar vägen. I Nord- och Sydamerika drar så många som 63 % av företagen fördel av marketing automation, medan procenttalet i Europa är 39 % och 36 % i APAC-området (Pepper Global 2014).
 • B2B leder. Åtta av tio stora B2B-företag använder sig av marketing automation (Gleanster 2015) och 63 % av B2B-marknadsförare avsätter 10–29 % av deras marknadsföringsbudget för detta (Pepper Global 2014).
 • De små företagen håller på att komma igång. Endast 10 % av små- och medelstora företag använder sig av marketing automation (Digital Capital Advisors 2015).
 • Ledande företag är gamla på scenen. Det är 67 % mer sannolikt att de ledande företagen i sin klass använder sig av marketing automation än andra företag (Aberdeen Group 2014) och förmodligen har de utnyttjat det redan i flera år. (Gleanster 2013). Det är sju gånger så troligt att de mest framgångsrika småföretagen använder sig av marketing automation än andra företag (Gleanster 2015).
 • De mest framgångsrika företagen drar fördel av det. 63 % av företagen som växer snabbare än sina konkurrenter använder sig av marketing automation (The Lenskold Group 2013).

Det lönar sig att använda marketing automation

Statistikuppgifterna visar att marketing automation uppfattas vara nyttigt därför att den producerar mätbara resultat: högre konverteringsgrad, fler leads och bättre lönsamhet.

 • Värde för pengarna. 57% av företagen tycker marketing automation är antingen billigt eller värt pengarna (VB Insight 2015).
 • Påtagliga fördelar. 74 % av företagen som använder sig av marketing automation säger att det är mycket eller tämligen nyttigt för dem (B2Bmarketing.net & Circle Reseach 2015). 78 % av marknadsförarna tycker att just marketing automation är den huvudsakliga orsaken till verksamhetens bättre utfall (The Lenskold Group 2013).
 • Fler leads. B2B-marknadsförare anser att den främsta fördelen med marketing automation är kvaliteten och antalet leads (Pepper Global 2013, LinkedIn Tecnology Marketing Group 2015).
  • Marketing automation har hjälpt 80 % av dess användare att få fler leads (VB Insight 2015). 67 % av B2B-marknadsförare säger att antalet leads har ökat med 10 %, och 15 % av respondenterna rapporterade en tillväxt på upp till 30 % (DemandGen 2014).
 • Bättre konvertering. 77 % av dem som utnyttjar marketing automation rapporterar ett bättre konverteringsvärde (VB Insight 2015). De som utnyttjar marketing automation på bästa möjliga sätt har i genomsnitt en 60 % bättre konvertering än andra (PR20/20 2014).
 • Bättre meddelanden. 27 % av dem som nyligen börjat använda marketing automation anser att meddelandena bättre svarar mot mottagarens behov. Man lär sig genom att pröva: för dem som använt automation i två år, är den motsvarande siffran 74 % (B2Bmarketing.net & Circle Research 2015).
 • Mätbara mål. 63 % av respondenterna anser att en av de bästa funktionerna när det gäller marketing automation är möjligheten att uppsätta mätbara mål (Gleanster 2015).
 • Andra fördelar är den kortare säljcykeln (23,9 % av respondenterna) och ökad webbtrafik (21,1 % av respondenterna) (LinkedIn Technology Marketing Group 2015).

Marketing automation passar till många olika behov

Marketing automation används på flera olika sätt i både B2C- och B2B-marknadsföring. De vanligaste strategierna karakteriseras av mätbarhet, koncentration på försäljning, inriktning till målgrupper och omnichannel marketing.

Det väsentliga med marketing automation är:

 • Rutinuppgifterna inom marknadsföring blir automatiserade (Redeye & TFM&A Insights 2014), och marknadsföringens effektivitet förbättras (LinkedIn Technology Marketing Group 2015).
 • Kundupplevelsen förbättras (Redeye and TFM&A Insights 2014).
 • E-postmarknadsföringen utvecklas (Redeye and TFM&A Insights 2014; Regalix 2014).
 • Lead-hantering (Redeye and TFM&A Insights 2014) och -nurturing (Regalix 2014).
 • Omnichannel marketing (Redeye & TFM&A Insights 2014), och möjligheten att kombinera information från olika källor (Regalix 2014).
 • Födelsedagsmeddelanden, meddelanden för att väcka kunder som lämnat sin e-varukorg och annan liknande konsumentkommunikation (eMarketer 2013).
 • Kundförvärv och hantering av kundrelationer (ACT-ON & Gleanster Research 2015).

Vad kan gå fel med automation?

Marketing automation har visat sig vara effektivt och nyttigt enligt studierna. Så varför drar inte alla nytta av det i sin marknadsföring?

 • Brist på resurser: den vanligaste orsaken till att små företag inte drar nytta av marketing automation är kostnaden (Gleanser 2015; Marketo & Ascend2 2015) och antagandet om hur mycket resurser det krävs för att kunna utnyttja marketing automation (82 %) (Gleanster 2015).
 • Brist på kunskap: andra orsaker är brist på teknisk kunskap och att man inte inser fördelarna med det hela (Redeye & TFM&A Insights 2014). Det svåraste tycktes vara att skapa content (75 % av respondenterna) och att skapa olika kampanjer (64 % av respondenterna) (Gleanster 2015).
 • Processer och strategier ger inte med sig: Huvudorsaken till att man i vissa företag undviker marketing automation är att metoder och processer i företaget inte ännu är mogna för detta (Aberdeen Group 2014). Brist på en strategi för marketing automation är också en bidragande orsak (Marketo & Ascend2 2015). 57 % av respondenterna anser att företagets marknadsföringsinfrastruktur är uppdelad i kanaler, dåligt integrerad eller att det inte finns någon infrastruktur alls (Forrester Research and Oracle 2014).
 • Andra orsaker som nämns i följande ordning: 1) brist på lämpliga anställda, 2) brist på lämpligt content för automation, 3) svårigheten med att använda automatiserade system, 4) brist på feedback från säljteamet om kvaliteten på leads, 5) sälj- och marknadsföringsmålen är inte alltid sammanhängande, 6) brist på de processer som behövs för att analysera och samla in data, och 7) problem med kompatibilitet och användbarhet (Pepper Global 2014).

Ibland kan det även vara frågan om tjänsteleverantören:

 • 61 % anser att processen att börja använda marketing automation har varit svår (B2Bmarketing.net & Circle Research 2015).
 • 44 % av marknadsförarna säger att de inte är helt nöjda med deras marketing automation system (Autopilot 2015) och 85 % av marknadsförarna tycker att de inte kan dra full nytta av systemet (SiriusDecisions 2014).
 • De huvudsakliga orsakerna till missnöje är att det tar för mycket tid att ta systemet i bruk och att det är svårt att lära sig hur systemet fungerar (Autopilot 2015).

Hur lyckas man med marketing automation?

Gleanster Reseach (2015) har listat några förutsättningar för framgång. Vi vill framhäva de följande:

 • Enkelhet är nyckeln. De som når framgång med sin marketing automation förlitar sig i början av automationsprocessen på färdiga mallar för content, utvärdering av leads och integrering med befintliga system. De kan då bearbetas med tiden enligt företagets egna ändamål.
 • Det lönar sig att automatiskt överföra leads till säljteamet – 95 % av dem som använder marketing automation på ett framgångsrikt sätt gör detta.
 • Sälj- och marknadsavdelningen måste samarbeta. För att undvika missförstånd bland medarbetare måste man fastställa gemensamma mål och begrepp innan automationsprocessen kan börja.
 • Försök inte att förstå all data i början. Bestäm vilka som är de 2–3 viktigaste segmenten/kundtyperna och börja med dem – utvidga verksamheten sen i framtiden.
 • Du behöver content för att komma igång – men det krävs inga enorma mängder i början. Skriv ett par texter av hög kvalitet som verkligen ger mervärde till kunden (säljer således inte), såsom en handbok eller en whitepaper. Utvidga från det.
 • Överför nödvändig kunddata från befintliga system och använd den.

Mot agilt marketing automation

Marketing automation behöver inte vara ett svårt och stort IT-projekt. Vi satte samman en whitepaper om de bästa metoderna för hur man kommer igång med ett agilt automationsprojekt:

Begär en demo för att få se hur man gör agilt marketing automation med vårt LianaCEM-verktyg.

Begär en demo av LianaCEM-verktyget

Källor:Aberdeen Group (2014): State of Marketing Automation 2014: Processes that Produce 
Gleanster Research (2015): Rethinking the Role of Marketing
Circle Research (2015): Benchmarking Report Marketing
B2Bmarketing.net and Circle Research (2014): Benchmarking Report Marketing automation. DemandGen (2014): 2014 Lead Nurturing Benchmark Study 


Digital Capital Advisors (2015): Marketing Technology Sector Update: Marketing Automation. Q1 2015.
eMarketer (2013): Email Marketing Benchmarks
Gleanster (2013): Q3 2013 Marketing Automation Benchmark


Gleanster (2015): 10 Research Stats to Support a Case for Marketing Automation in Small and Midsize Companies

Forrester Research & Oracle (2014): Why You Need To Be A Modern Marketer.
The Lenskold Group (2013): 2013 Lead Generation Marketing Effectiveness Study


LinkedIn Technology Marketing Group (2014)


Marketo & Ascend2 (2015): Marketing Automation Strategies for Sustaining Success

Pepper Global (2014): B2B Marketing Automation Report 2014
PR20/20 (2014): Marketingscore report


Regalix (2014): The State of Marketing Automation


Redeye and TFM&A Insights (2014): The Marketing Automation Report 2014.


Sirius Decisions (2014): Increasing Adoption of Marketing Automation Platforms.
VB Insight (2015): Marketing Automation, how to make the right buying decisions. 

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Marketing automation som en viktig del av försäljning: leadsgenerering och lead nurturing

Viktighet av webbtjänster och bra content betonas i köpprocessen. Det lönar sig dock inte att lämna kunden ensam utan det är bra att aktivt kontakta potentiella kunder.

Läs mer

Kundresan i förändring - lyckas du med att leda kunden till köpet?

Vet du hur din kunds digitala köpprocess ser ut? I praktiken består den digitalakundresan av en rad kontaktpunkter som företaget bestämt sig för att dra nytta av i sin kommunikation. Dessa punkter kan då kombineras på otaliga sätt för att utforma olika köpvägar genom vilka kunderna kan fatta köpbeslut.

Läs mer

Marketing automation i praktiken: Drip-kampanjer - steg för steg mot ett mål

Med hjälp av drip-kampanjer kan man påverka kundbeteendet under en längre tidsperiod. Artikeln erbjuder konkreta exempel på hur man kan använda automatiserade meddelanden i kundkommunikationen.

Läs mer

Varför du misslyckas med inköp av nya mjukvaror till marknadsavdelningen

Det kan vara svårt för någon utan djup digital kunskap att köpa mjukvaror. Ofta möts man av försäljning när man egentligen behöver vägledning och råd. Att köpa fel är lätt. Att köpa rätt är svårt.

Läs mer