Artikel

Förstå värdet av dina marknadsföringsåtgärder - grunderna för ROI

Kontakta oss! maj 1, 2019
Förstå värdet av dina marknadsföringsåtgärder - grunderna för ROI ROI, förkortning för return on investment, betyder bokstavligen hur mycket pengar ett företag får tillbaka från sina investeringar.

ROI är ett koncept som sakta med säkert blivit en naturlig del i det vardagliga arbetet för en marknadsförare. Till skillnad från ledningen måste de flesta marknadsförare ha koll på effektiviteten av sin marknadsföring och veta dess värde i ROI.

Men vad är egentligen ROI och hur räknar man ROI inom marknadsföring?

ROI mäter värdet av dina investeringar

ROI, förkortning för return on investment, betyder bokstavligen hur mycket pengar ett företag får tillbaka från sina investeringar. ROI visar effektiviteten av dina marknadsföringsåtgärder. I sin enklaste form ser formeln för beräkning av ROI ut så här:

Om en annonskampanj kostar 30000kr totalt och har producerat 15000kr i utökad försäljning blir ROI (15000 − 3000) ÷ 3000 × 100 % = 400 %.

ROI fungerar bäst att avgöra värdet för kortsiktiga kampanjer eftersom de kan jämföras direkt med tidigare siffror. Emellertid kan ROI även användas för att utvärdera effektiviteten av marknadsaktiviteter på längre sikt och kan tillämpas för att hitta de mest effektiva marknadsföringskanalerna.

Vad är en bra ROI?

När det gäller marknadsföring bör man sträva efter ROI på minst 500%. Detta beror på att ROI-formeln inte tar hänsyn till kostnader för produktion, fasta företagskostnader eller personalkostnader. Det är även viktigt att komma ihåg att det yttersta målet för företaget, och därmed även marknadsföring, är att göra vinst.

Vad ingår i marknadsföringskostnaderna?

När man räknar vinstmarginalen för sina marknadsföringsinsatser ingår oftast detta i kostnaden:

  • Annonsering på sociala medier och Google ads
  • Mässor och evenemang
  • Marknadsföringsverktyg, så som verktyg för nyhetsbrev och automatisering
  • Fysiska marknadsföringsmaterial, så som flygblad, affischer och pins
  • Traditionell media, så som radio, tidningar and vägreklam
  • Marknadsförings- och kommunikationsbyråer och kosultationskostnader

Analytics som grund

För att kunna räkna ut ROI inom marknadsföring behöver man data över vinster och investeringar i företaget. Med till exempel Google Analytics kan man se sina försäljningsintäkter och andra mål som kan jämföra med investeringar. Det går även att importera data från olika kanaler så som faktureringssystem, CRM eller webbutik till sitt marketing automationverktyg för att få en bättre överblick.

Ett omfattande automatiseringsverktyg kombinerar data från olika kanaler och visar om en oidentifierat webbplatsbesökare har  blivit en betalande kund och varifrån den kom. Detta innebär att man kan jämföra sina investeringar och vinster av olika marknadsföringskanaler för att hitta de mest effektiva kanalerna. 

Bild: Man kan se sina försäljningsintäkter direkt i Google Analytics.

Det finns även separata ROI-verktyg på marknaden som kan integreras med marknadsförings- och analysverktyg vilka räknar din intäktsmarginal. Ett exempel är Funnel tool som räknar ROI baserat på data, verktyget tar även hänsyn till olika valutor och valutaförändringar.

Gå bakåt

När effektiviteten hos olika marknadsföringskanaler minskar är det viktigt att först överväga vad som är viktiga nyckeltal för marknadsföring - vad vill man uppnå med sin marknadsföring? I ett konsumentorienterat företag är målet ofta att köpa kunder direkt medan säljinriktade B2B organisationer strävar efter att producera värdefulla leads till sälj-teamen.

Vid fastställandet av ROI genom hela kundresan bör man uppmärksamma de viktiga nyckeltalen. Vad är den genomsnittliga vinsten för ett lead? När blir någon som prenumererar på ett nyhetsbrev eller klickar på en Facebook-annons ett lead som vidarebefodras till sälj-teamet? Och hur blir en potentiell kund, som befinner sig i början av kundresan, intresserad nog att prenumerera på nyhetsbrev eller klicka på en displayannons?


Bild: Olika teknologier används vid olika steg på kundresan. 

Att bestämma ROI för kanalerna i början av kundresan är utmanande men nödvändigt. När man räknar ROI för dessa kanaler måste man leta sig bakåt på kundresan för att se vilken procent som avancerat från ett steg till nästa. Detta ger en tydlig bild om hur effektiva investeringarna i till exempel innehållsmarknadsföring på Facebook är.

Reagera snabbt

Att bara beräkna ROI hjälper inte om man inte agerar i enlighet med dessa. Marknadsföringsverktyg och processer måste kontinuerligt anpassas till den ständigt föränderliga marknaden. En ROI som beräknades för sex månader sedan säger inte nödvändigtvis något om den nuvarande situationen.

Man bör även rikta blicken framåt. Att förutse framtiden är aldrig en exakt vetenskap men att hålla ett vakande öga på analys och utnyttja olika scenarioverktyg hjälper en ta reda på vilka kanaler som är mest sannolikt att producera mest intäkter i framtiden.

Öka ROI med marketing automation

Hur använder man marketing automation för att öka ROI? Läs vår omfattande 18-sidiga guide om marketing automation och öka vinstmarginalen för dina marknadsföringsåtgärder!

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Fast i gamla hjulspår? 6 + 5 Tips på hur du kan ge nytt liv åt dina nyhetsbrev

Oavsett vilket som är ditt kompetensområde kan du hitta innehåll för dina nyhetsbrev inom din bransch, från din personal, dina kunder och andra intressenter. Syftet bör vara att få dina läsare att interagera med din organisation.

Läs mer

Webbplats tillgänglighet är bra för alla

Tillgänglighet på webbplatser betyder mer eller mindre samma sak som tillgänglighet i en fysisk miljö. Inget av dem går att lösa med ett magiskt knep så som en ramp eller kontrastknapp. Tillgänglighet är en mångfacetterad fråga som bör uppmärksammas.

Läs mer

Hur man gör ett webinarie – 9 Tips för en lyckad start [+Checklista]

Webinarier gör det möjligt att ta upp aktuella ämnen, fokusera på dem vid en viss tidpunkt, interagera med tittare samt att spela in evenemanget för senare visning. Med vår checklista kan du säkerställa en framgångsrik start med dina webinarier.

Läs mer

Blogg SEO: 17 tips för att ranka din blogg högre på Google (med konkreta exempel)

Hur skapar du SEO-vänliga blogginlägg som placerar din webbplats på första sidan av Google? Läs våra praktiska SEO-tips.

Läs mer