Artikel

Förstå värdet av dina marknadsföringsåtgärder - grunderna för ROI

Kontakta oss! maj 1, 2019
Förstå värdet av dina marknadsföringsåtgärder - grunderna för ROI ROI, förkortning för return on investment, betyder bokstavligen hur mycket pengar ett företag får tillbaka från sina investeringar.

ROI är ett koncept som sakta med säkert blivit en naturlig del i det vardagliga arbetet för en marknadsförare. Till skillnad från ledningen måste de flesta marknadsförare ha koll på effektiviteten av sin marknadsföring och veta dess värde i ROI.

Men vad är egentligen ROI och hur räknar man ROI inom marknadsföring?

ROI mäter värdet av dina investeringar

ROI, förkortning för return on investment, betyder bokstavligen hur mycket pengar ett företag får tillbaka från sina investeringar. ROI visar effektiviteten av dina marknadsföringsåtgärder. I sin enklaste form ser formeln för beräkning av ROI ut så här:

Om en annonskampanj kostar 30000kr totalt och har producerat 15000kr i utökad försäljning blir ROI (15000 − 3000) ÷ 3000 × 100 % = 400 %.

ROI fungerar bäst att avgöra värdet för kortsiktiga kampanjer eftersom de kan jämföras direkt med tidigare siffror. Emellertid kan ROI även användas för att utvärdera effektiviteten av marknadsaktiviteter på längre sikt och kan tillämpas för att hitta de mest effektiva marknadsföringskanalerna.

Vad är en bra ROI?

När det gäller marknadsföring bör man sträva efter ROI på minst 500%. Detta beror på att ROI-formeln inte tar hänsyn till kostnader för produktion, fasta företagskostnader eller personalkostnader. Det är även viktigt att komma ihåg att det yttersta målet för företaget, och därmed även marknadsföring, är att göra vinst.

Vad ingår i marknadsföringskostnaderna?

När man räknar vinstmarginalen för sina marknadsföringsinsatser ingår oftast detta i kostnaden:

  • Annonsering på sociala medier och Google ads
  • Mässor och evenemang
  • Marknadsföringsverktyg, så som verktyg för nyhetsbrev och automatisering
  • Fysiska marknadsföringsmaterial, så som flygblad, affischer och pins
  • Traditionell media, så som radio, tidningar and vägreklam
  • Marknadsförings- och kommunikationsbyråer och kosultationskostnader

Analytics som grund

För att kunna räkna ut ROI inom marknadsföring behöver man data över vinster och investeringar i företaget. Med till exempel Google Analytics kan man se sina försäljningsintäkter och andra mål som kan jämföra med investeringar. Det går även att importera data från olika kanaler så som faktureringssystem, CRM eller webbutik till sitt marketing automationverktyg för att få en bättre överblick.

Ett omfattande automatiseringsverktyg kombinerar data från olika kanaler och visar om en oidentifierat webbplatsbesökare har  blivit en betalande kund och varifrån den kom. Detta innebär att man kan jämföra sina investeringar och vinster av olika marknadsföringskanaler för att hitta de mest effektiva kanalerna. 

Bild: Man kan se sina försäljningsintäkter direkt i Google Analytics.

Det finns även separata ROI-verktyg på marknaden som kan integreras med marknadsförings- och analysverktyg vilka räknar din intäktsmarginal. Ett exempel är Funnel tool som räknar ROI baserat på data, verktyget tar även hänsyn till olika valutor och valutaförändringar.

Gå bakåt

När effektiviteten hos olika marknadsföringskanaler minskar är det viktigt att först överväga vad som är viktiga nyckeltal för marknadsföring - vad vill man uppnå med sin marknadsföring? I ett konsumentorienterat företag är målet ofta att köpa kunder direkt medan säljinriktade B2B organisationer strävar efter att producera värdefulla leads till sälj-teamen.

Vid fastställandet av ROI genom hela kundresan bör man uppmärksamma de viktiga nyckeltalen. Vad är den genomsnittliga vinsten för ett lead? När blir någon som prenumererar på ett nyhetsbrev eller klickar på en Facebook-annons ett lead som vidarebefodras till sälj-teamet? Och hur blir en potentiell kund, som befinner sig i början av kundresan, intresserad nog att prenumerera på nyhetsbrev eller klicka på en displayannons?


Bild: Olika teknologier används vid olika steg på kundresan. 

Att bestämma ROI för kanalerna i början av kundresan är utmanande men nödvändigt. När man räknar ROI för dessa kanaler måste man leta sig bakåt på kundresan för att se vilken procent som avancerat från ett steg till nästa. Detta ger en tydlig bild om hur effektiva investeringarna i till exempel innehållsmarknadsföring på Facebook är.

Reagera snabbt

Att bara beräkna ROI hjälper inte om man inte agerar i enlighet med dessa. Marknadsföringsverktyg och processer måste kontinuerligt anpassas till den ständigt föränderliga marknaden. En ROI som beräknades för sex månader sedan säger inte nödvändigtvis något om den nuvarande situationen.

Man bör även rikta blicken framåt. Att förutse framtiden är aldrig en exakt vetenskap men att hålla ett vakande öga på analys och utnyttja olika scenarioverktyg hjälper en ta reda på vilka kanaler som är mest sannolikt att producera mest intäkter i framtiden.

Öka ROI med marketing automation

Hur använder man marketing automation för att öka ROI? Läs vår omfattande 18-sidiga guide om marketing automation och öka vinstmarginalen för dina marknadsföringsåtgärder!

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Målgrupper inom e-postmarknadsföring – vilka grupper ska man ägna mer tid åt?

I slutet av året ligger man helt rätt i tiden för att reflektera över året som gått och börja planera nästa års marknadsföring. Det gäller att kartlägga både det som man gör varje år och komma på nya metoder för att nå ut till sina kunder. Nyhetsbrev är redan en form av kommunikation som många företag använder, men tas det hänsyn till olika målgrupper när dessa skickas ut?

Läs mer

Från multi-channel till omnichannel marketing

Som besökare till event om marknadsföring hör man ofta begreppet omnichannel. Marknadsförare talar om sömlösa kundupplevser i olika kanaler och ett nytt sätt att tänka om marknadsföring. Vad har förändrats? Har ens någonting förändrats?

Läs mer

Undersökning: Vilken påverkan har placering av länkar på CTR i nyhetsbrev?

Kan man med hjälp av analyser få reda på vad som styr läsarens uppmärksamhet i e-postmeddelanden? Vart ska man placera CTA eller länkar av typen ”Läs mer”, samt vilken inverkan har placeringen av dessa länkar på nyhetsbrevets CTR, det vill säga klickfrekvens? Ashish Kumar, biträdande professor vid Aalto universitetets handelshögskola i Finland, och Jari Salo, professor i marknadsföring vid Oulu Business School vid Uleåborgs universitet i Finland, har gjort en undersökning om dessa teman.

Läs mer

Utnyttja video i din content marketing

Så nu är det officiellt: människan har en ännu kortare koncentrationsförmåga än en guldfisk. Människor som jobbar inom marknadsföring och kommunikation har troligtvis märkt att det har blivit allt svårare att fästa läsarnas uppmärksamhet: man skummar igenom texter och bestämmer sig för att dela bilder på ett ögonblick. Videoklipp är dock någonting som vi fortfarande orkar koncentrera oss på. Här få du 10 statistiska och 10 praktiska skäl till att börja dra nytta av videocontent i din kommunikation samt en rad tips på hur man kommer igång med det.

Läs mer

Marketing automation som en viktig del av försäljning: leadsgenerering och lead nurturing

Viktighet av webbtjänster och bra content betonas i köpprocessen. Det lönar sig dock inte att lämna kunden ensam utan det är bra att aktivt kontakta potentiella kunder.

Läs mer