Artikel

Hur man skriver lockande e-postinnehåll

Kontakta oss! jan 28, 2016
Hur man skriver lockande e-postinnehåll Nyhetsbrevens innehåll kan också vara engagerande. Man kan till exempel dela in artiklar i flera olika delar vilket gör att mottagaren väntar på era framtida e-postmeddelanden.

Content marketing har varit ett av de mest omtalade ämnena inom digital marknadsföring och kommunikation redan i flera år. Kanalerna för content marketing utvecklar sig hela tiden och det är inte alltid lätt att hänga i takt med dessa förändringar. Det är viktigt att välja de lämpligaste kanalerna med tanke på just din målgrupp samt skapa innehåll som intresserar dina mottagare. Därtill ska innehållet även passa den kanal som man valt. Hur uppnår man detta?

Det är svårt att ge allmänna riktlinjer för vad som kännetecknar bra innehåll eftersom innehållet alltid beror på den valda kanalen. Att skicka nyhetsbrev via e-post är en effektiv, personlig och mätbar kommunikationsmedel som fungerar bra inom både B2C- och B2B-marknadsföring. Ett nyhetsbrev som hamnar i inkorgen väcker dock ofta obehag hos sina mottagare och flera av oss har blandade känslor gentemot den här kanalen. Hur kan du då skapa innehåll som dina mottagare tycker om? 

Tonen i texten

Det är bra att tänka på tonen i texten när du skapar content till ditt nyhetsbrev. För en del marknadsförare utgör detta en naturlig, väsentlig del av hela varumärkets image, men oftast kräver valet av tonen litet eftertanke. Att hitta den rätta tonen till texten kan ta sin tid och den kan även utvecklas med varje e-post som du skickar ut. Läs igenom texten i dina nyhetsbrev med nya ögon och låt även andra läsa igenom den – ibland kan det vara de små detaljer som ändrar tonen. Man kan till exempel ändra negativa ord till positiva, överväga hur ofta man använder passiva former respektive förnamn samt tänka efter skillnaden mellan påstående, fråga och uppmaning. Sådana här faktorer kan ha en avsevärd påverkan på helhetsintrycket som läsaren får.

Kontinuum

I välskrivna nyhetsbrev utgör innehållet en sammanhängande helhet för mottagaren. Kontinuum innebär till exempel förhållandet mellan huvudrubriken, rubriken i nyhetsbrevet och brödtexten – finns det ett logiskt samband mellan dem? Det är viktigt att e-postmeddelandets rubrik är väl genomtänkt och att den har en logisk koppling till den första rubriken i brevet och till själva texten.

Det är bra att noga tänka på brevets övergripande tema när man skapar innehåll till nyhetsbrev. Om skribenten har en tydlig vision om nyhetsbrevets övergripande tema, så förmedlas detta även till läsaren. Ett följdriktigt e-postmeddelande är lätt att läsa och dess olika delar utgör en logisk helhet – brevet kan bli förvirrande om det har för många olika teman.

Fokusera på mottagaren, inte på dig själv

Även välskrivet innehåll kan framkalla en motreaktion hos läsaren om läsaren tycker att sändaren skryter eller påtvingar någonting. En bra tumregel är att alltid försöka förstå läsarens perspektiv och att visa fördelarna för hen. I stället för att ständigt upprepa vad "vi har" eller vad "vi gjorde" som företag, handlar det om att berätta för läsarna hur de kan dra nytta av eller hur de kan påverkas av våra tjänster. Om det känns svårt att formulera det på ett bra sätt, är det bra att fundera en gång till om det planerade innehållet överhuvudtaget är relevant för mottagaren.

Skannbarhet

Det lönar sig att bygga content i nyhetsbrevet så att det kan skumläsas eftersom läsaren sällan kan koncentrera sig på varje ord i ett nyhetsbrev. Skannbarheten betyder att det är lätt att hitta de valda huvudtemana och att innehållets olika delar är klara och tydliga. Tänk på skannbarheten även när du skriver bloggtexter därför att en lång text utan indelning i stycken kan tråka ut läsaren. 

Nyhetsbrevets skannbarhet förbättras av följande faktorer: 

  • ett tema per avsnitt
  • listningar och/eller numreringar
  • tydlig distinktion mellan textens olika delar
  • korta meningar i stället för långa
  • visuell framhävning (färger, typsnitt och -storlek, CTA, länkar)

Vädja till känslor: Underhåll och övertyga

När du skriver content till nyhetsbrev, kom ihåg att det finns en annan människa på andra sidan skärmen som läser brevet. Den här personen vill bli underhållen, precis som du. Även om det inte alltid är lätt att väcka känslor hos mottagaren, lönar det sig att tänka efter denna sak.

Förutom att skapa roligt och unikt content, kom också ihåg att övertyga dina läsare. Siffror, kontrollerade fakta och att ha någon utomstående part berätta om saken (t.ex. referenser och kundrecensioner) kan göra meddelandet mer övertygande. I bästa fall är den utomstående parten någon som läsaren kan identifiera sig med (t.ex. en kollega) eller någon vars åsikt är särskilt värdefull (t.ex. en expert på området).

Involvera

Traditionellt sett hänvisar begreppet involvera till de olika medlen att få mottagaren att reagera, som till exempel olika förfrågningar och omröstningar. Därtill kan även textinnehållet vara engagerande. Ett nyhetsbrev kan täcka de senaste trenderna i branschen eller andra aktuella ämnen som har en omedelbar inverkan på läsarna, deras arbete eller fritidsintressen. Ett sätt att involvera läsaren är att till exempel låta hen vänta på mer information genom att dela upp berättelserna i flera delar. Om innehållet är lockande kommer mottagaren att vänta på dina e-postmeddelanden även i framtiden.  

När du utvecklar content till nyhetsbrev, kom ihåg att saker och ting inte händer på en gång

Framgångsrik kommunikation via nyhetsbrev kräver kontinuerligt och långsiktigt åtagande eftersom engångskampanjer sällan ger några önskade resultat.

Vill du utveckla dina verktyg för nyhetsbrev och e-postkommunikation?

Kontakta våra experter om du vill veta mer om LianaMailer som är ett verktyg för nyhetsbrev. Med LianaMailer behöver du inte oroa dig för teknologin utan du kan koncentrera dig på innehållet i stället. I princip är alla användare av LianaMailer nöjda och de skulle rekommendera verktyget till sina kollegor.

Tidigare använde jag ett annat e-postprogram och när jag gick över till LianaMailer, kändes det som om jag förflyttades till det här millenniet. Ett mycket lättanvändbart verktyg!

Kristiina Myllyoja
Sales, Digital printing services, Erweko Ltd

Be om en demo om LianaMailer

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Hur man gör ett webinarie – 9 Tips för en lyckad start [+Checklista]

Webinarier gör det möjligt att ta upp aktuella ämnen, fokusera på dem vid en viss tidpunkt, interagera med tittare samt att spela in evenemanget för senare visning. Med vår checklista kan du säkerställa en framgångsrik start med dina webinarier.

Läs mer

Blogg SEO: 17 tips för att ranka din blogg högre på Google (med konkreta exempel)

Hur skapar du SEO-vänliga blogginlägg som placerar din webbplats på första sidan av Google? Läs våra praktiska SEO-tips.

Läs mer

Google Ads: 18 Tips hur man skriver en effektiv annonstext [+Infographic]

Vi har samlat de mest effektiva tipsen på hur man skriver annonstexter för Google och satt samman en infographic baserad på dem.

Läs mer

Årets stora snackisar på Webbdagarna Stockholm 2019

Här om veckan gick Webbdagarna Stockholm av stapeln. Årets stora snackis var som väntat röstsökning, men även ämnen som AI och äganderätt var heta.

Läs mer

Strategisk innehållsmarknadsföring - 5 steg dit

För de flesta B2B-företag är inte längre innehållsmarknadsföring något nytt. Men hur kommer man igång att bli en strategisk innehållsskapare?

Läs mer