Artikel

Köpguide för mobilapplikationer

Kontakta oss! mar 27, 2017
Köpguide för mobilapplikationer 26% av nedladdade applikationer används bara en gång för att tas bort. Det betyder att var fjärde användare använder bara nedladdade applikationer en gång.

Läser du detta på en mobil enhet?

2016 uppnådde antalet mobilanvändare 4.61 miljarder användare, en siffra som förväntas att öka till 4,77 miljarder under 2017. Uppskattningsvis används 86% av tiden en användare lägger i mobilen till att använda applikationer.

Oavsett om syftet är marknadsföring, ökande av intäkter eller att engagera kunderna så kan en mobilapplikation ge dig en stark fördel både inom B2C och B2B. 

För att maximera värdet i att investera i en applikation så har vi skapat denna guide för köp av mobilapplikationer.

Här kommer de fem viktigaste sakerna att tänka på när en applikation ska lanseras.

1. Se till att applikationen har ett klart syfte

Se i början till att ni har specifika mål. Dessa kommer hjälpa att skapa syftet med applikationen. Skapa applikationen för att möta speciella behov i kundresan.

Tänk noggrant ut hur ni planerar att möta era kunder och vilka möjligheter som ska finnas i applikationen. Fall inte för frestelsen att få in så mycket som möjligt, istället för att ha med 40 olika val och möjligheter i applikationen, ta bara det som är mest relevant. Ni kan istället tänka framåt och få med flera funktioner i en senare version.

2. Räkna på en realistisk längd för projektet

Olika aktiviteter före och efter lanseringen av projektet kan dra ut på tiden längre än vad som är väntat. Första releasen av till exempel en beta-version kan mycket väl ta några veckor. Att sedan samla in information från användarna och feedback tar ytterligare några veckor. Likaså är eventuella buggar och fel inte alltid enkla att upptäcka direkt. Sätt därför realistiska tidsramar med utvecklarna.

Lägg inte all fokus på marknadsföringsinsatser direkt. Kampanjer med mer borde startas fullskaligt först efter att applikationen har lanserats i sin första fungerande version. När de första användarna har gett feedback på eventuella problem och dessa har åtgärdats så är det lämpligt att gå vidare med stark marknadsföring för applikationen.

3. Säkerställ användbarheten

Att testa applikationen ordentligt är nyckeln till att den är användarbar och fungerar som tänkt.

Testa dem viktigaste inslagen:

  • Fungerar applikationen felfritt på olika enheter?
  • Fyller applikationen och funktionerna sitt syfte?
  • Är applikation användarvänlig?

4. Kvalitet framför pris

I dagsläget har branschen för mobilapplikationer högre instegströsklar pga stor konkurrens. Samtidigt har kunderna blivit allt mer fokuserade på kvalitet. Folk väljer applikationer de verkligen behöver och kommer använda.

Därför är det viktigt att fokus för en mobilapplikation måste ligga på kvalitet för användaren snarare än lågprislösningar.

Tips för att ändå hålla ned budgeten:

  • Att bygga en applikation som fungerar bra över flera olika plattformar är mer kostnadseffektivt än att utveckla olika liknande applikationer för olika enheter.
  • Ha en flexibel budget. Utvecklande av mobilapplikationer kan sällan paketeras till en viss investeringsgrad. Istället kommer ni förmodligen att möta olika prisspann men sällan exakta siffror.
  • Avsätt plats i budgeten för efterutveckling. Ungefär 20-30% av budgeten för en mobilapplikation borde avsättas för efterutveckling för att hålla applikationen uppdaterad. Till exempel för underhåll och buggfix, uppdaterade skärmstorlekar och operativsystem för olika enheter.

5. Är utvecklaren med under hela projektet?

När applikationen lanseras borde det även vara starten på en längre relation med utvecklaren.

26% av nedladdade applikationer används bara en gång för att tas bort. Det betyder att var fjärde användare använder bara nedladdade applikationer en gång. Därför är det viktigt att fortsätta engagera användarna efter att applikationen har lanserats.

När nya Android och iOS-versioner kommer ut är det viktigt att applikationen fungerar väl i dessa.

Ni borde också fråga er själva:

“Hur ger användare feedback om applikationen?”
“Vem tar hand om och agerar på feedback?”
“Om applikationen får dåliga betyg, hur agerar vi på det?”

I out sourcade projekt ger sällan företagen hjälp och assistans när applikationen är lanserad. Försök hitta en utvecklare ni kan arbeta med i åratal framåt.

Är du intresserad av att utnyttja mobila lösningar för förbättring av kundresan?

Läs relaterad artikel:

Mobil utveckling nu och i framtiden

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

AI hjälper dig att mäta din kommunikation och rikta ditt innehåll

Vår nya Liana ™ PR Cloud-kommunikationsenhet innehåller en AI-funktion som tillexempel kan fastställa tonen av nyheter eller diskussioner enligt exempel den givit.

Läs mer

GDPR och e-postmarknadsföring – de viktigaste förändringarna

Vilken påverkan har den nya dataskyddsförordningen på din organisations e-postmarknadsföring? Hur har vi anpassat vårt LianaMailer-verktyg för att möta och överträffa de nya kraven för personuppgiftshantering?

Läs mer

Hur ska marknadsförare förbereda sig inför GDPR? Så här gör vi.

GDPR som kommer att träda i kraft i maj 2018 vållar huvudbry för marknadsförare i Europa. Vi kommer att skriva ett flertal artiklar om hur marknadsförare bäst kan förbereda sig till de nya kraven.

Läs mer

Enkät: Fördelar med marketing automation

Liana Technologies utförde en internationell enkät om marketing automation i maj 2017. Sammanlagt 421 globala specialister inom marknadsföring och kommunikation svarade frågorna.

Läs mer