Artikel

Undersökning: Vilken påverkan har placering av länkar på CTR i nyhetsbrev?

Kontakta oss! aug 15, 2016
Undersökning: Vilken påverkan har placering av länkar på CTR i nyhetsbrev? Uttryck dig kort och koncist i nyhetsbrev så att informationsflödet inte känns för stort att hantera för dina mottagare. Placera dina länkar rätt så att de får maximal uppmärksamhet.
View image I undersökningen nyhetsbrevet delades in i fyra delar och man fick reda på att allra bästa resultat nåddes med länkar som placerats i övre vänstra delen av nyhetsbrevet.

Den digitala tiden präglas av ett ständigt växande informationsflöde. Meddelandeflödet ställer sina krav på både mottagarnas koncentrationsförmåga och marknadsföringen. Kan man med hjälp av analyser få reda på vad som styr läsarens uppmärksamhet i e-postmeddelanden? Vart ska man placera CTA och andra länkar, samt hur påverkar detta klickfrekvens (CTR) för dina nyhetsbrev?

Svar på sådana här frågor presenteras av Ashish Kumar, biträdande professor vid Aalto universitetets handelshögskola i Finland, och Jari Salo, professor i marknadsföring vid Oulu Business School vid Uleåborgs universitet i Finland, i en undersökning som heter “Effects of link placements in email newsletters on their click-through rate”. Undersökningen publicerades under vår 2016 och den går att läsa i helhet i Journal of Marketing Communications. Undersökningen genomfördes med Liana Technologies LianaMailer-verktyg som har omfattande analysfunktioner.

Syftet med undersökningen var att utreda om det spelar någon roll vart man placerar länken i ett nyhetsbrev och om det finns skillnader i CTR mellan olika länkplaceringar. Undersökningen handlar om detta tema ur en neurologisk synvinkel och presenterar vilken del av nyhetsbrevet läsaren fäster sin uppmärksamhet till och hur läsaren förhåller sig till information. Trots att placering av visuella element har undersökts i marknadsföringskontexten ganska omfattande så har den inte studerats så mycket med tanke på digital marknadsföring och speciellt e-postmarknadsföring.

I undersökningen nyhetsbrevet delades in i fyra delar: övre högra del, nedre högra del, övre vänstra del och nedre vänstra del. Klick på dessa olika delar och deras påverkan på antal klick på hela nyhetsbrevet analyserades då med hjälp av LianaMailers heatmap-analysverktyg.

Figur: Med heatmap-funktionen tar du reda på vilka länkar som får mest klick

12 företag från 4 olika länder deltog i undersökningen, och materialet består av endast sådana nyhetsbrev som innehåller en länk i alla fyra delar. Sammanlagt analyserade man 110 e-postutskick i undersökningen. Påverkan av olika parametrar fick man med hjälp av en matematisk funktion som tog i beaktande nyhetsbrevens följande egenskaper: avregistreringsprocent, öppningsfrekvens, rubrikens längd, textmassan storlek, antal länkar och bilder, nyhetsbrevets längd i pixlar samt antalet klick som varje enskild del av nyhetsbrevet fått.

Resultat

Undersökningen bevisar att länkar som befinner sig på vänstra sidan av nyhetsbrevet har en positiv inverkan på nyhetsbrevets CTR. Allra bästa resultat nådde man med länkar som placerats i övre vänstra delen av nyhetsbrevet. Den sämsta placeringen verkade vara i nyhetsbrevets övre högra del. På det här viset bildar resultaten visuellt sett en figur ’U’ från bästa placeringen på vänster till sämsta placeringen på höger. Man ska således helst lägga till en klar CTA och alla andra viktiga länkar i nyhetsbrevets övre vänstra del. Korrelationen är så pass stark att det lönar sig att tillämpa dessa resultat även i sin egen e-postmarknadsföring.

Andra iakttagelser

Det är ju självklart att länkarnas placering inte är den enda saken som medverkar till bra CTR. Statistiskt sett kan man påstå att nyhetsbrev med hög avregistrering och låg öppningsfrekvens har antagligen även lågt CTR. Även dessa följande faktorer har sin påverkan på CTR enligt undersökningen:

Rubrikens längd

Det konstateras i undersökningen att för långa rubriker kan ha en negativ inverkan på klick fast den optimala längden för en rubrik inte definieras. Det är bra att jämföra effektiviteten av olika rubriker med hjälp av A/B-testning. Vid A/B-testningen väljer man ut en testgrupp utav alla mottagarna för att testa olika rubriksalternativ. Efter att ha fått svar på vilken rubrik som är den effektivaste så används den automatiskt för resten av mottagarna.

Textmassans storlek

Ett viktigt ämne som Salo och Kumar behandlar i sin undersökning är överflödet av information och dess påverkan på människans koncentrationsförmåga. Man ska sträva efter att hålla sig kort och koncist i nyhetsbrev och lämna bort allt onödigt content. Det räcker oftast med en ”teaser”, det vill säga en kortfattad, intresseväckande beskrivning på vad som finns bakom länken. Korta och informativa nyhetsbrev är lättare att läsa och kräver inte för mycket från sina mottagare.

Antal bilder

Antal bilder som används i nyhetsbrev verkar inte ha någon avsevärd effekt på CTR. Detta anses bero på att trots att bilder är bra på att fästa uppmärksamhet, så kan de även orsaka informationsöverflöde. Således blir påverkan av antalet bilder på CTR mer eller mindre neutral.

Kontakta oss om du vill veta mer om e-postmarknadsföring och förbättra CTR i dina nyhetsbrev.

Källa: Effects of link placements in email newsletters on their click-through rate, Ashish Kumar & Jari Salo (Journal of Marketing Communications, March 2016)

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Fast i gamla hjulspår? 6 + 5 Tips på hur du kan ge nytt liv åt dina nyhetsbrev

Oavsett vilket som är ditt kompetensområde kan du hitta innehåll för dina nyhetsbrev inom din bransch, från din personal, dina kunder och andra intressenter. Syftet bör vara att få dina läsare att interagera med din organisation.

Läs mer

Webbplats tillgänglighet är bra för alla

Tillgänglighet på webbplatser betyder mer eller mindre samma sak som tillgänglighet i en fysisk miljö. Inget av dem går att lösa med ett magiskt knep så som en ramp eller kontrastknapp. Tillgänglighet är en mångfacetterad fråga som bör uppmärksammas.

Läs mer

Hur man gör ett webinarie – 9 Tips för en lyckad start [+Checklista]

Webinarier gör det möjligt att ta upp aktuella ämnen, fokusera på dem vid en viss tidpunkt, interagera med tittare samt att spela in evenemanget för senare visning. Med vår checklista kan du säkerställa en framgångsrik start med dina webinarier.

Läs mer

Blogg SEO: 17 tips för att ranka din blogg högre på Google (med konkreta exempel)

Hur skapar du SEO-vänliga blogginlägg som placerar din webbplats på första sidan av Google? Läs våra praktiska SEO-tips.

Läs mer