Artikel

Undersökning: Vilken påverkan har placering av länkar på CTR i nyhetsbrev?

Kontakta oss! aug 15, 2016
Undersökning: Vilken påverkan har placering av länkar på CTR i nyhetsbrev? Uttryck dig kort och koncist i nyhetsbrev så att informationsflödet inte känns för stort att hantera för dina mottagare. Placera dina länkar rätt så att de får maximal uppmärksamhet.
View image I undersökningen nyhetsbrevet delades in i fyra delar och man fick reda på att allra bästa resultat nåddes med länkar som placerats i övre vänstra delen av nyhetsbrevet.

Den digitala tiden präglas av ett ständigt växande informationsflöde. Meddelandeflödet ställer sina krav på både mottagarnas koncentrationsförmåga och marknadsföringen. Kan man med hjälp av analyser få reda på vad som styr läsarens uppmärksamhet i e-postmeddelanden? Vart ska man placera CTA och andra länkar, samt hur påverkar detta klickfrekvens (CTR) för dina nyhetsbrev?

Svar på sådana här frågor presenteras av Ashish Kumar, biträdande professor vid Aalto universitetets handelshögskola i Finland, och Jari Salo, professor i marknadsföring vid Oulu Business School vid Uleåborgs universitet i Finland, i en undersökning som heter “Effects of link placements in email newsletters on their click-through rate”. Undersökningen publicerades under vår 2016 och den går att läsa i helhet i Journal of Marketing Communications. Undersökningen genomfördes med Liana Technologies LianaMailer-verktyg som har omfattande analysfunktioner.

Syftet med undersökningen var att utreda om det spelar någon roll vart man placerar länken i ett nyhetsbrev och om det finns skillnader i CTR mellan olika länkplaceringar. Undersökningen handlar om detta tema ur en neurologisk synvinkel och presenterar vilken del av nyhetsbrevet läsaren fäster sin uppmärksamhet till och hur läsaren förhåller sig till information. Trots att placering av visuella element har undersökts i marknadsföringskontexten ganska omfattande så har den inte studerats så mycket med tanke på digital marknadsföring och speciellt e-postmarknadsföring.

I undersökningen nyhetsbrevet delades in i fyra delar: övre högra del, nedre högra del, övre vänstra del och nedre vänstra del. Klick på dessa olika delar och deras påverkan på antal klick på hela nyhetsbrevet analyserades då med hjälp av LianaMailers heatmap-analysverktyg.

Figur: Med heatmap-funktionen tar du reda på vilka länkar som får mest klick

12 företag från 4 olika länder deltog i undersökningen, och materialet består av endast sådana nyhetsbrev som innehåller en länk i alla fyra delar. Sammanlagt analyserade man 110 e-postutskick i undersökningen. Påverkan av olika parametrar fick man med hjälp av en matematisk funktion som tog i beaktande nyhetsbrevens följande egenskaper: avregistreringsprocent, öppningsfrekvens, rubrikens längd, textmassan storlek, antal länkar och bilder, nyhetsbrevets längd i pixlar samt antalet klick som varje enskild del av nyhetsbrevet fått.

Resultat

Undersökningen bevisar att länkar som befinner sig på vänstra sidan av nyhetsbrevet har en positiv inverkan på nyhetsbrevets CTR. Allra bästa resultat nådde man med länkar som placerats i övre vänstra delen av nyhetsbrevet. Den sämsta placeringen verkade vara i nyhetsbrevets övre högra del. På det här viset bildar resultaten visuellt sett en figur ’U’ från bästa placeringen på vänster till sämsta placeringen på höger. Man ska således helst lägga till en klar CTA och alla andra viktiga länkar i nyhetsbrevets övre vänstra del. Korrelationen är så pass stark att det lönar sig att tillämpa dessa resultat även i sin egen e-postmarknadsföring.

Andra iakttagelser

Det är ju självklart att länkarnas placering inte är den enda saken som medverkar till bra CTR. Statistiskt sett kan man påstå att nyhetsbrev med hög avregistrering och låg öppningsfrekvens har antagligen även lågt CTR. Även dessa följande faktorer har sin påverkan på CTR enligt undersökningen:

Rubrikens längd

Det konstateras i undersökningen att för långa rubriker kan ha en negativ inverkan på klick fast den optimala längden för en rubrik inte definieras. Det är bra att jämföra effektiviteten av olika rubriker med hjälp av A/B-testning. Vid A/B-testningen väljer man ut en testgrupp utav alla mottagarna för att testa olika rubriksalternativ. Efter att ha fått svar på vilken rubrik som är den effektivaste så används den automatiskt för resten av mottagarna.

Textmassans storlek

Ett viktigt ämne som Salo och Kumar behandlar i sin undersökning är överflödet av information och dess påverkan på människans koncentrationsförmåga. Man ska sträva efter att hålla sig kort och koncist i nyhetsbrev och lämna bort allt onödigt content. Det räcker oftast med en ”teaser”, det vill säga en kortfattad, intresseväckande beskrivning på vad som finns bakom länken. Korta och informativa nyhetsbrev är lättare att läsa och kräver inte för mycket från sina mottagare.

Antal bilder

Antal bilder som används i nyhetsbrev verkar inte ha någon avsevärd effekt på CTR. Detta anses bero på att trots att bilder är bra på att fästa uppmärksamhet, så kan de även orsaka informationsöverflöde. Således blir påverkan av antalet bilder på CTR mer eller mindre neutral.

Kontakta oss om du vill veta mer om e-postmarknadsföring och förbättra CTR i dina nyhetsbrev.

Källa: Effects of link placements in email newsletters on their click-through rate, Ashish Kumar & Jari Salo (Journal of Marketing Communications, March 2016)

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Mobil utveckling nu och i framtiden

På grund av den drastiskt ökande användningen av smartphones har tjänster till dessa enheter ökat ordentligt. De senaste fem åren har mobila enheter gått till att vara en självklarhet och det vanligaste sättet att gå online via. Så vilka koncept och faktorer väger in i framtiden för mobila tjänster, och varför är dem relevanta för marknadsavdelningar?

Läs mer

Målgrupper inom e-postmarknadsföring – vilka grupper ska man ägna mer tid åt?

I slutet av året ligger man helt rätt i tiden för att reflektera över året som gått och börja planera nästa års marknadsföring. Det gäller att kartlägga både det som man gör varje år och komma på nya metoder för att nå ut till sina kunder. Nyhetsbrev är redan en form av kommunikation som många företag använder, men tas det hänsyn till olika målgrupper när dessa skickas ut?

Läs mer

Från multi-channel till omnichannel marketing

Som besökare till event om marknadsföring hör man ofta begreppet omnichannel. Marknadsförare talar om sömlösa kundupplevser i olika kanaler och ett nytt sätt att tänka om marknadsföring. Vad har förändrats? Har ens någonting förändrats?

Läs mer

Utnyttja video i din content marketing

Så nu är det officiellt: människan har en ännu kortare koncentrationsförmåga än en guldfisk. Människor som jobbar inom marknadsföring och kommunikation har troligtvis märkt att det har blivit allt svårare att fästa läsarnas uppmärksamhet: man skummar igenom texter och bestämmer sig för att dela bilder på ett ögonblick. Videoklipp är dock någonting som vi fortfarande orkar koncentrera oss på. Här få du 10 statistiska och 10 praktiska skäl till att börja dra nytta av videocontent i din kommunikation samt en rad tips på hur man kommer igång med det.

Läs mer