Tip

Hur du skapar en bra kundupplevelse online

Kontakta oss! jan 24, 2017
Hur du skapar en bra kundupplevelse online Företaget borde inte underskatta värdet på content som kunder skapar. Konsumenter är intresserade och tror på vad andra kunder säger och berättar om produkter och tjänster mer än företags marknadsföring.
View image På Antells hemsida kan kunder söka efter produkter baserade efter kategori.

E-handel blir allt mer populärt och fler konsumenter går in på internet för att söka information om företag och produkter. För att fortsätta vara framgångsrika måste företag anpassa sig efter konsumenteras förändrade köpbeteende. Många företag är även verksamma både online och offline, vilket skapar fler kontaktpunkter mot konsumenterna.

Marknadsföring online skapar flera möjligheter för att möta kundernas behov. Ny teknologi ger företag allt fler möjligheter att vara kundorienterade, men dessa verktyg är inte alltid använda till sin fulla potential. Det finns tre nyckelpunkter som behövs tas i beaktning för att kunderna ska nappa på en erbjudande och bli nöjda online.

1. Website optimization

Online-kanaler kan inte nå sin fulla potential om de inte skräddarsys får att nå och möta kundernas behov. Vad besökare kräver av företags hemsidor blir allt mer krävande. Plattformen för hemsidorna skapar grunden för möjligheten att nå kunderna på rätt sätt.

Loading times

Hemsidor borde inte ta mer än ett par sekunder att ladda, både på datorer och mobila enheter. En hemsida som laddar för långsamt skapar frustration hos kunderna och får dem att gå till konkurrenter.

Mobile site

Konsumenter kräver information snabbt och tillgängligt på alla deras enheter. Företag har bara några få sekunder på sig att fånga kundernas uppmärksamhet. Under den korta tiden måste allt fungera perfekt så att inte kunderna tappar intresset och går vidare. Mobila hemsidor måste optimeras och vara responsiva så att kunderna alltid kan nå er vilken enhet de än använder.

Navigation

Navigering på hemsidor är så uppenbart att det lätt kan missas. Kunder måste kunna navigera på sidan så enkelt som möjligt för att hitta det de söker. En sökfunktion kan vara en bra idé för att hjälpa med detta. Målet är att kunna föra kunderna till produkterna så snabbt som möjligt.

Business Oulu har en integrerad sökfunktion på webbsidan som visas i menybaren i mobila enheter. Om man besöker webbsidan på dator så hittar man sökfunktionen genom att klicka på en knapp. 

Call-to-Actions

Varje hemsida ska ha ett klart syfte. Vilka handlingar vill du att kunden ska göra på sidan. När syftet med hemsidan är klart så är det bara börja arbeta med content och funktioner som leder kunderna rätt.

Contact information

Potentiella kunder har sällan tålamod att söka efter kontaktinformation allt för länge. Om kontaktinformationen är otydlig eller svår att hitta ger det ett oseriöst intryck av företaget. Om en kund har frågor om produkter, tjänster, vill ha en demo eller liknande så är det viktigt att det är tydligt hur man begär den informationen.

Readability

Hemsidans content måste vara enkelt och läsbart både för besökare och sökmotorer. Rubriker, nyckelord och metadata möjliggör för sökmotorer att visa rätt resultat för personer som söker.

Analytics

Att kombinera analysverktyg som Google Analytics med hemsidan kan ge värdefull data om hemsidans besökare. Vad är besökarna intresserade av och vad har de gjort under sitt besök på hemsidan? Hur hittade de hemsidan? Den här datan kan användas för att hjälpa kunderna ta nästa steg i kundresan.

2. Omnichannel Support

Målet för många företag i dagsläget är att skapa en sömlös kundupplevelse där alla kanaler kommunicerar med varandra effektivt. Efter att alla kontaktpunkter mellan företaget och kunderna har identifierats så kan datan från alla kanaler användas för att skapa en naturligare kundupplevelse.

Kundservice är en av de viktigaste delarna för att skapa en god upplevelse för kunden. All personal som är involverad i kontakt med kunder måste ha tillgång till all data och information som behövs för att skapa en så bra kundupplevelse som möjligt.

Live Chat

Många företag har uppmärksammat att en integrerad live-chatt på hemsidan där kunderna enkelt kan få hjälp med deras frågor ökar konverteringen då kunder enkelt kan få svar utan att behöva ringa eller maila.

Kalevala Koru har en integrerad live-chatt på sin hemsida för att de ska kunna ge sina kunder bra kundservice i realtid. 

Integration with social media

Att integrera content från sociala medier till hemsidan ger kunderna en ny kontaktpunkt att nå företaget snabbt. Att ställa frågor till företag genom sociala medier har blivit allt vanligare. Ett snabbt och professionellt svar på en fråga ställd via sociala medier visar att företaget är engagerat och trovärdigt.

Self-support

Många kunder försöker lösa sina problem själva innan de kontaktar kundservice. Kunderna känner sig mer självsäkra att göra detta om rätt information och t.ex. guider för självhjälp finns tillgängliga på sidan.

Collect feedback

Företag borde fråga kunder, potentiella kunder och besökare efter feedback. Detta kan göras via mail, telefon, formulär på sidan med mer. Från detta kommer värdefull data som kan användas för att förbättra sida och service.

Land Rover frågar efter feedback via ett formulär på webbsidan. Det sägs i popuppen att det inte ska ta mer än 60 sekunder att fylla i formuläret.

3. Interactive and individual content

När en potentiell kund söker efter en specifik produkt så börjar ofta deras kundresa genom en sökmotor, sociala medier, bloggar eller liknande kanaler. Därför är det viktigt att företaget syns på rätt plats vid rätt tidpunkt med bra content. Riktat och individanpassat content ger bättre resultat då det appellerar mer till kunderna samtidigt som det höjer hemsidans plats i sökmotorernas ranking.

Videos

Bild-content bläddras ofta bara förbi, och bilder delas och glöms bort inom några sekunder. Däremot kan kunder vara väldigt fokuserade när de tar del av content i form en video. Att introducera produkter och tjänster genom en video kan vara ett riktigt bra sätt att nå ut till kunder. Med rätt verktyg kan man enkelt använda sig utav video inbäddat i t.ex. hemsidan.

Photos, pictures and graphics

Företag borde fokusera på att skapa högkvalitativt visuellt content i form av bilder, grafik, foton m.m. Detta hjälper kunder att få ett gott och seriöst intryck av företaget samtidigt som det är enklare att ta till sig information från bilder snarare än text.

Configurators

Många företag försöker översätta känslan som produkterna ger från den fysiska världen till hemsidan och online.

Mazda använder sig av högkvalitativa videoklipp och bilder för att visa sina produkter till kunder. Kunden kan t.ex. visualisera sin nya bil genom att skapa den från början med hjälp av en configurator-app som finns på Mazdas webbsida.

Customer reviews

Content som skapats av kunder ska aldrig underskattas. Potentiella kunder lyssnar mer på befintliga kunder än de gör på information från företagets marknadsavdelning. Därför är kundbetyg och recensioner en bra idé att ha synligt på hemsidan.

Bättre kundupplevelse med hjälp av digitala verktyg 

Rätt verktyg för digital kommunikation är början på en bra kundresa. Med LianaCMS kan du enkelt skapa interaktiva hemsidor och anpassa dem efter företagets image. LianaCMS utvecklas ständigt för att ligga i framkant för att på bästa sätt möta kundernas efterfrågan och behov.

Begär en demo av LianaCMS

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Fast i gamla hjulspår? 6 + 5 Tips på hur du kan ge nytt liv åt dina nyhetsbrev

Oavsett vilket som är ditt kompetensområde kan du hitta innehåll för dina nyhetsbrev inom din bransch, från din personal, dina kunder och andra intressenter. Syftet bör vara att få dina läsare att interagera med din organisation.

Läs mer

Förstå värdet av dina marknadsföringsåtgärder - grunderna för ROI

ROI är ett koncept som sakta med säkert blivit en naturlig del i det vardagliga arbetet för en marknadsförare. Men vad är egentligen ROI och hur räknar man ROI inom marknadsföring?

Läs mer

10 tips för att skapa en contentkalender

Hur skapar man intressant och aktuellt content från vecka till vecka och månad till månad? Den här frågan vållar ofta bekymmer för de som jobbar inom marknadsföring och kommunikation. Även om det fanns bra bloggare eller skickliga användare av sociala medier bland företagets personal, kan det med tiden börja kännas jobbigt att kontinuerligt skapa nytt content.

Läs mer

6 tips på hur du driver trafik till din webbsida

Det tar sin tid och ibland lite kreativitet att driva trafik till en webbsida. Kolla artikeln för konkreta tips.

Läs mer

Sajtprojekt i 9 steg [med praktiska exempel]

Hur går man till väga när man vill göra om sin webbsida? Hur ser ett lyckat sajtprojekt ut? Två välgrundade frågor när man överväger att börja ett sajtprojekt.

Läs mer