Tip

Spamfällor och 12 andra saker som man ska veta om leveransbarhet av e-post

Kontakta oss! aug 8, 2016
Spamfällor och 12 andra saker som man ska veta om leveransbarhet av e-post E-postleverantörer vill se till att våra inkorgar inte blir fyllda med skräppost men ibland kan det hända att även vanliga nyhetsbrev fastnar i skräppostfilter.

E-postmarknadsföringen har högsta ROI utav alla marknadsföringsverktyg – om man bara vet hur man drar full nytta av den. Speciellt i denna form av marknadsföring spelar valet av rätta verktyg en stor roll.

En väsentlig del av e-postmarknadsföringen är att se till att meddelandena når fram till mottagarna. E-postleverantörer skapar spamfilter för att stoppa spam från att nå våra inkorgar, men det är väl möjligt att även andra e-postmeddelanden fastnar i dessa filter. 

Vad kan då marknadsförare och PR-experter göra för att företagets nyhetsbrev inte stoppas av spamfilter? Vad kan man kräva från sin leverantör av verktyg för e-postmarknadsföring? Genom att gå igenom dessa 12 steg når du bästa resultat med din e-postmarknadsföring.

1. Hitta rätt samarbetspartner

Allt börjar med att välja en leverantör av verktyg för e-postmarknadsföring. Varje leverantör har sitt eget sätt att göra saker och vissa kan ha bättre förmåga att hjälpa dig att nå dina mottagare än andra. Lite grovt sagt kan man konstatera att leverantörer som har sitt eget deliverability-team som betjänar sina kunder individuellt har bättre möjligheter att påverka enstaka kunders problem i leveransbarhet jämfört med några online-verktyg som är tillgängliga för vem som helst. Statistik om skillnader mellan olika leverantörer finns tillgänglig på nätet, till exempel eConsultancy publicerar sina analyser på sina webbsidor.

När man håller på med att välja tjänsteleverantören, vill man alltid ställa sig en fråga: ”vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp – eller finns det överhuvudtaget hjälp tillgänglig hos denna leverantör?” LianaTechnologies har sitt eget deliverability-expertteam som tar hand om att dina utskick når fram till sina mottagare. Teamet bär också ansvaret för att servrar, meddelandenas content och mottagarregister alltid är i ordning.

2. Samla in ett bra e-postregister

Glöm köpta adresslistor, det är bäst att samla in sin egen e-postlista med hjälp av till exempel prenumerationsformuläret för ditt nyhetsbrev på webbsidan. Köpta adresslistor går inte att rekommenderas då det alltid finns en risk att dessa listor innehåller några spamtrap-adresser. Därtill är mottagare på dessa listor oftast inte så hemskt intresserade av ditt content, vilket ju sänker öppningsfrekvens och klickfrekvens på dina meddelanden. Allt detta kan då ha en negativ inverkan på leveransbarhet av dina meddelanden. Läs även: 31 + 31 sätt att bygga en e-postlista

3. Kolla domain-inställningar

Verktyg för e-postmarknadsföring använder sina egna servrar, men vanligtvis skickas meddelanden från företagets domäner i företagets namn. Då ska man ge servrarna en tillåtelse att skicka meddelanden genom att kontrollera domänens DKIM- (dvs. ”DomainKeys Identifier Mail”) och SPF-inställningar (dvs. ”Sender Policy Framework”).

Ibland kan det vara bra att överväga en egen domän för leverans. Då är det viktigt att komma ihåg att registrera den nya domänen ett par veckor innan det första utskicket, och att se till att e-postutskick, prenumeration och avregistrering från ditt nyhetsbrev använder samma domän.

Professionella leverantörer av verktyg för e-postmarknadsföring kan vägleda och hjälpa dig med dessa inställningar – det tar oftast bara några få minuter från IT-avdelningen. Det är leverantörens jobb att se till att kundernas inställningar uppdateras om det sker några förändringar i servrar.

4. Använd riktiga e-postadresser

Använd alltid riktiga e-postadresser när du skickar ut meddelanden så att du kan ta emot svarsmeddelanden och till exempel frånvaromeddelanden från dina mottagare. Undvik således ”no-reply@”-adresser.

5. Ta hand om studsar och autosvar

I de flesta moderna verktygen för e-postmarknadsföring finns det en möjlighet att justera inställningar så att sändaren inte behöver motta automatiska svarsmeddelanden. Det här kan ju vara nyttigt i fall man inte vill motta tusentals automatiska frånvaromeddelanden under semestertider i sin e-post. Emellertid finns det några servrar som tolkar detta som ett tecken på massutskick och potentiell skräppost. Därför kan det vara bättre att skapa en ny mapp avsedd endast för frånvaromeddelanden och andra automatiska svarsmeddelanden i stället.

6. Ge bra content

Det viktigaste är att du skapar kontinuerligt intressant content för dina mottagare. Bra content är dock inte bara innehållsmässigt utan också tekniskt och grafiskt sett bra och engagerande. Därtill är bra content alltid optimerad på olika mobila enheter. Kom ihåg att fråga efter feedback från dina mottagare så att du kan förbättra ditt content hela tiden. Ta reda på vilket content som har varit mest intressant och vad som inte fått så mycket uppmärksamhet från mottagarna. Bra klickfrekvens (CTR) och öppningsfrekvens (OR) ger ett bra, pålitligt intryck av dig som avsändare på server-administratörer och andra grindvakter.

7. Beakta tekniska begränsningar

Kom ihåg att satsa på den tekniska sidan också. Nuförtiden är det till exempel hopplöst att försöka skicka ett e-postmeddelande som består av en stor bild: text ska vara skriven text och bild ska vara bild. Se även till att det finns tillräckligt med text jämfört med bilder i dina meddelanden: om det finns för många bilder så är det sannolikt att ditt meddelande kommer att sorteras som skräppost av de flesta skräppostfiltren. Många verktyg för e-postmarknadsföring kommer nuförtiden med sin egen spamfilter-analys som berättar om det finns för många bilder jämfört med text i e-posten.

För stora bilagor kan också minska meddelandenas leveransbarhet, och därför berättar spamfilteranalysen även om ditt meddelande är för stort. Om du vill så kan flera verktyg för e-postmarknadsföring optimera storleken av dina bilder automatiskt.

8. Skicka meddelanden regelbundet

Spammare skickar e-post oregelbundet och i stora volymer. Marknadsförare kan skilja sig från spammare genom att vara konsekvent och skicka sina meddelanden regelbundet – till exempel i form av ett månatligt nyhetsbrev. Det är speciellt viktigt med tanke på ditt rykte online att dina utskick är regelbundna.

9. Ha koll på antal avregistrerade och varför de vill lämna din e-postlista

Kartlägg om dina mottagare avregistrerar sig från dina listor eller om de rapporterar dina meddelanden som skräppost. Ju fler mottagare gör detta, desto sämre är ditt rykte som avsändare. Naturligtvis måste det finnas möjlighet att avregistrera sig från mottagarlistan i varje utskick, men kom dock alltid ihåg att fråga orsaken till avregistreringen. Då vet du varför du förlorar läsare: anser de att dina meddelanden är skräppost eller har de helt enkelt tappat intresse för ditt content?

Bild: Det är väsentligt att ta reda på vilken typ av respons dina meddelanden får från dina mottagare - och varför. 

10. Uppdatera dina e-postlistor

Att ha kvar stora, inaktiva mottagarregister är inte kostnadseffektivt och därtill kan de även ha en negativ påverkan på leveransbarheten av dina e-post. Se till att ditt verktyg raderar automatiskt ogiltiga e-postadresser efter en viss tidsperiod eller ett visst antal misslyckade utskick.

Det är viktigt att du regelbundet ber dina prenumeranter bekräfta att de faktiskt vill fortsätta att ta emot meddelanden från dig. Man kan göra detta till exempel med hjälp av en automatisk drip-kampanj där man skickar ut lockande content för att aktivera de mottagare som är åtminstone lite intresserade av ditt företag. I det sista kampanjmeddelandet till inaktiva prenumeranter kan du då uttrycka hur ledsen du är för att ni ska gå skilda vägar men även välkomna dessa människor åter som prenumeranter om de ändrar sig. Efter detta kommer dessa inaktiva mottagare då att raderas från din e-postlista automatiskt.

Om det bara är realistiskt sett möjligt så gå manuellt igenom alla autosvar av typen ”jag jobbar inte längre här” och ta bort dessa kontakter från din e-postlista. De flesta e-postsystem raderar dock ogiltiga e-postadresser automatiskt vid någon tidpunkt men det är också viktigt att själv vara aktiv i att identifiera sådana adresser. Att hålla e-postlistor uppdaterade är speciellt viktigt eftersom adresser som studsar kan bli spamfällor i framtiden.

11. Använd dubbel opt-in vid registreringen

Ibland hamnar det ogiltiga e-postadresser på e-postmarknadsförarnas mottagarlistor därför att en prenumerant har skrivit sin e-postadress fel eller så har hen medvetet angett en felaktig e-postadress. Du kan motverka sådant genom att utnyttja dubbel opt-in vid registreringen: prenumeranten får då ett meddelande till sin e-postadress där hen kan bekräfta sin registrering. Så här kontrollerar man att e-postadressen som prenumeranten anger är riktig och att det således inte hamnar några spamtrap-adresser på e-postlistan.

12. Dra nytta av analysverktyg

Med hjälp av analysverktyg i ditt e-postmarknadsföringsprogram kan du snabbt och enkelt kontrollera att ditt e-postmeddelande inte innehåller vissa saker som ofta förekommer i massutskick; analysen avslöjar till exempel om bildernas relation till textmassan inte är bra eller om alla länkar i meddelandet inte fungerar.

Bild: LianaMailers analysverktyg analyserar och ger spam-poäng för ditt content

+ Spam traps – vad är de egentligen och varför är de ett hot?

E-postleverantörer och ”blacklisters” som upprättar svartlistor använder sig av spamfällor för att avslöja spammare – emellertid händer det ganska ofta att e-postmarknadsförare utan elaka ändamål går i samma fälla. Spamtrap-adresser ser ut som vanliga e-postadresser men är inte det: har aldrig varit eller inte längre är det. Meningen med sådana här spamtrap-adresser är endast att få tag i tvivelaktiga avsändare.

Det är väl möjligt att du redan skickar ut e-post till spamtrap-adresser utan att själv vara medveten om det. Beroende på vilken typ av spamfälla det är fråga om så kan redan en skickad e-post ha en negativ inverkan på leveransbarhet av dina andra e-postmeddelanden i fortsättningen.

Spamtrap-adresser kan hamna på din e-postlista till exempel så här:

  • Adressen kommer via en köpt lista av e-postadresser som har samlats in genom att använda ”scraping”-teknik: då samlar man in alla e-postadresser på webbsidor automatiskt oavsett om adresserna som finns där är giltiga eller ej. ”Scraping”-teknik upptäcker även osynliga spamtrap-adresser som har placerats på webbsidan bara för att avslöja spammare.
  • En e-postadress på din mottagarlista existerar inte längre och används nuförtiden som en spamtrap-adress utan att du eller ditt e-postsystem har märkt det. Om du fortsätter att skicka meddelanden till sådana här gamla e-postadresser så kan din verksamhet anses vara oprofessionell och dina meddelanden tolkas som spam.
  • Någon av dina prenumeranter har stavat sin e-postadress fel eller så har hen av någon annan anledning angett en fel e-postadress då en ogiltig adress har lagts till i din e-postlista.

Ett extra tips: akta dina ord!

Vissa ord kan orsaka problem med leveransbarheten eftersom dem används ofta av skräppostare. Det är ingen överraskning att skräppostfilter upptäcker ord av typen ”XXX” och ”viagra” eller att meddelanden som innehåller för många siffror och priser kan fastna i skräppostfilter. Därtill kan även några lite överraskande uttryck orsaka spamproblem: meddelanden där man nämner ”Junk Boat Season” kan bli stoppade av spamfilter även om denna traditionella period i Hong Kong inte har någonting med skräppost att göra.

Redo att ge upp? Situationen är inte så hopplös. Kom ihåg att leveransbarhet av e-post beror på många samverkande faktorer. En professionell leverantör av e-postmarknadsföringsverktyg kan hjälpa dig att förbättra leveransbarhet av dina e-postmeddelanden, ge bra råd och hålla dig uppdaterad om de bästa lösningarna.

Genom att skaffa LianaMailer får du ett effektivt verktyg för e-postmarknadsföring och ett professionellt team som ger dig allt tekniskt och praktiskt stöd samt rådgivning du behöver för att driva din e-postmarknadsföring och dra full nytta av den.

Kontakta oss om du vill förbättra leveransbarhet av dina e-postutskick eller höra mer om e-postmarknadsföring.

Var den här artikeln intressant?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att få de senaste intressanta artiklarna i din egen inbox.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kommentera artikeln

Fler artiklar

Fast i gamla hjulspår? 6 + 5 Tips på hur du kan ge nytt liv åt dina nyhetsbrev

Oavsett vilket som är ditt kompetensområde kan du hitta innehåll för dina nyhetsbrev inom din bransch, från din personal, dina kunder och andra intressenter. Syftet bör vara att få dina läsare att interagera med din organisation.

Läs mer

Förstå värdet av dina marknadsföringsåtgärder - grunderna för ROI

ROI är ett koncept som sakta med säkert blivit en naturlig del i det vardagliga arbetet för en marknadsförare. Men vad är egentligen ROI och hur räknar man ROI inom marknadsföring?

Läs mer

10 tips för att skapa en contentkalender

Hur skapar man intressant och aktuellt content från vecka till vecka och månad till månad? Den här frågan vållar ofta bekymmer för de som jobbar inom marknadsföring och kommunikation. Även om det fanns bra bloggare eller skickliga användare av sociala medier bland företagets personal, kan det med tiden börja kännas jobbigt att kontinuerligt skapa nytt content.

Läs mer

6 tips på hur du driver trafik till din webbsida

Det tar sin tid och ibland lite kreativitet att driva trafik till en webbsida. Kolla artikeln för konkreta tips.

Läs mer

Sajtprojekt i 9 steg [med praktiska exempel]

Hur går man till väga när man vill göra om sin webbsida? Hur ser ett lyckat sajtprojekt ut? Två välgrundade frågor när man överväger att börja ett sajtprojekt.

Läs mer