Historik

2018

2018 - Mot mer integrerade mjukvaruenheter

Huvudfokuset i början av 2018 är att förbereda inför den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft i slutet av maj. Alla Lianas lösningar och processer uppdateras i enlighet med förordningen och ämnet behandlas i flera artiklar, nyhetsbrev och evenemang.

Lianas mjukvarutjänster utvecklas alltmer som en helhet. Liana lanserar en ny Liana PR Cloud-kommunikationsenhet som kombinerar multi-channel distribution av pressmeddelanden, medieanalys, artificiell intelligens, redaktionell- och social mediaövervakning. Liana berikar också sina marketing cloud-tjänster med en ny Google Ads-integration. Integrationen gör det möjligt för marknadsförare att hantera sina Google Ads-kampanjer med Lianas verktyg och använda multi-channeldata mer effektivt för att rikta marknadsföringskommunikation.

2017

2017 - Artificiell intelligens och GDPR

Som en av pionjärerna i branschen startar Liana Technologies en ny AI-enhet och börjar gradvis föra in artificiell intelligens i sina mjukvarulösningar. Dessutom träder den nya dataskyddsförordningen i kraft i maj 2018, vilket ställer sina krav för personuppgiftshantering och teknologi. Liana Technologies förbereder sig inför de kommande ändringarna genom att utveckla sina lösningar och informera marknadsförare världen över om de nya GDPR-kraven. LianaPress-webbsidan förnyas under sommaren för att ge den ett fräscht utseende och bättre funktioner i mobil. Liana Technologies anställer fler än 100 nya medarbetare i Europa, Asien och Mellanöstern.

2016

2016 - Lansering av LianaMonitor och LianaMobile

År 2016 är mycket produktiv när man tar hänsyn till antalet produktlanseringar. Bolaget startar LianaMobile-enheten och lanserar LianaMonitor i 5 länder. För att svara mot den ökade efterfrågan i Europa grundar Liana Technologies ett nytt kontor i Hamburg. Bolaget har för sjunde året i rad placerats på Deloitte Technology Fast 50 listan och representerar Finland i European Business Awards.

2015

2015 – Stark tillväxt fortsätter

Liana Technologies fortsätter sin starka tillväxt som föregångare inom modern marknadsföringsteknologi. Marketing Automation i synnerhet investeras i företag av alla storlekar och marknadsområden. Liana Technologies öppnar upp nya kontor i Hong Kong och Stockholm.

Liana Technologies är det internationella namnet på ett finskt mjukvaruföretag, Koodiviidakko Oy.

2014

2014 – kontor i Centraleuropa

Under 2014 öppnar Liana Technologies två kontor i Centraleuropa. De nya kontoren ligger i Paris, Frankrike och i Berlin, Tyskland. Företagets tillväxt är fortsatt stark på samtliga marknadsområden och Liana-produkter används i över 3000 företag. Bland kunderna återfinns bl.a. Hertz, Unilever, SAP, Ikea och Starbucks. Företaget uttalar ambitionen att bli marknadsledande i Europa och Mellanöstern.

2013

2013 – det internationella genombrottet

Vid årsskiftet 2012–2013 öppnas Liana Technologies sina första internationella kontor utanför Finland. Liana-produkter säljs nu i Dubai, Förenade Arabemiraten, i Shenzhen, Kina, och i Moskva, Ryssland. Liana Technologies lanserar sin plattform för automatisering av marknadsföring, LianaCEM-verktyget, som ytterligare stärker Liana Marketing Clouds ställning som en omfattande digital verktygslåda för marknadsföring.

2012

2012 – utmärkelse för nationellt entreprenörskap

Företagets långsiktiga investeringar i egen teknik börjar löna sig. En mångsidig plattform som möjliggör snabb skalning utvecklas – Liana Marketing Cloud lanseras 2012. I oktober 2012 tilldelas Liana Technologies en utmärkelse för nationellt entreprenörskap på en gala med 2000 inbjudna gäster, bland dem Finlands president. I slutet av året sysselsätter Liana Technologies nästan 60 personer i Uleåborg (Oulu), Finland.

2011

2011 – LianaCMS version 6000

Produktutvecklingen pågår i högt tempo och under 2011 nås en milstolpe när LianaCMS lanseras i version 6000. Det innebär att cirka tre uppdateringar eller förbättringar har gjorts per dag. Samarbetet med några av de största kunderna leder till att Liana Technologies blir internationellt – Liana-produkter används nu i 29 olika länder. De första internationella medarbetarna anställs av Liana Technologies, en från Kina och en från Ryssland. För andra året i rad växer Liana Technologies över 60 % och hamnar nu på 11:e plats på Deloitte Technology Fast 50-listan.

2010

2010 – 15:e plats på Deloitte Technology Fast 50-listan

Liana Technologies får ett viktigt erkännande 2010 när företaget tilldelas en utmärkelse för regionalt entreprenörskap. Omsättningen ökar till 1,54 miljoner euro (+ 65,8 %) och lämpliga lokaler för det nya huvudkontoret söks. I kriterierna ingår större utrymme och en bastu så att idrottsentusiasterna kan erbjudas en bra start på dagen efter morgonens träningspass. Året avslutas i dur då Liana Technologies hamnar på 15:e plats på Deloitte Technology Fast 50-listan och även utses till det snabbast växande teknikföretaget i Uleåborg (Oulu), Finland.

2009

2009 – Liana-produkterna börjar ge avkastning

Investeringar som gjorts i Liana-produktserien börjar ge avkastning 2009. Många kundspecifika produktutvecklingsprojekt avslutas för att frigöra tid för utvecklingsteamet. Liana Technologies blir ett renodlat programvaruföretag. Säljorganisationen växer och ett flertal börsbolag börjar använda Liana-produkter, även utanför Finland. Under 2009 uppgår Liana Technologies intäkter till 0,95 miljoner euro, tillväxttakten är cirka 33 %.

2008

2008 – stabil tillväxt trots lågkonjunktur

Under 2008 sker en gradvis återhämtning. Efterfrågan på Liana Technologies produkter växer, men samtidigt är det allmänna ekonomiska läget dystert. Liana Technologies fattar beslut om investeringar i kundtjänst, försäljning och produktutveckling samt rekryterar fler medarbetare till försäljning och utveckling för LianaCommerce. LianaMailer och LianaCMS fortsätter att utvecklas samtidigt som företaget fokuserar på de inhemska marknaderna och uppbyggnad av ett partnernätverk.

2007

2007 – LianaMailer lanseras

LianaCMS fick ett bra mottagande, men behov av nya marknadsföringsverktyg växer fram. I slutet av 2007 lanseras den första versionen av LianaMailer. Liana Technologies sysselsätter nu tio personer och är ivriga att komma ut på den internationella marknaden. Ett försäljningskontor öppnas i Tartu, Estland, för att främja tillväxten utomlands, men när finanskrisen slår till ett år senare måste kontoret stängas. LianaMailer har dock fått en stark ställning i Finland och antalet nöjda kunder ökar.

2006

2006 – LianaCMS ser dagens ljus

Dagar, nätter och helger tillbringas med kodning. Det hårda arbetet resulterar i att Liana Technologies 2006 lanserar sin första produkt, innehållshanteringssystemet LianaCMS. Efter bara några veckor säljs produkten till den första kunden som fortfarande använder LianaCMS för sina webbtjänster. LianaCMS erbjuds som en molntjänst, även om begreppet inte existerade vid den tidpunkten. Tjänsten får det anspråkslösa namnet ”LianaCMS underhållsservice”.

2005

2005 – Liana Technologies grundas

Liana Technologies grundas 1 januari 2005. Målsättningen är att utveckla professionella marknadsförings- och kommunikationsverktyg. Grundarna har en gemensam bakgrund inom digital kommunikation, vilket ger Liana Technologies en stabil grund att stå på. Liana Technologies börjar arbeta med kundprojekt i syfte att erhålla kapital till företagets egen produktutveckling.