Kundcase FINE

1. Introduktion

1. Introduktion Miikka Luomi I finanssektorn är det av avgörande betydelse att företag har professionella webbplatser som är lätt att navigera på. Informationen bör dessutom vara lättillgänglig eftersom människor litar på företagets expertis. Miikka Luomi Customer Success Manager, Liana Technologies

FINE är en finsk organisation som verkar i finanssektorn. Företaget erbjuder konsumenter, småföretag och motsvarande kunder råd och lösningar på problem som de kan ställas inför när det gäller försäkrings-, bank- och investeringsfrågor.

FINE har som mål att tillvarata kundernas intressen i finanssektorn och främja en sund utveckling av praxis i branschen. Företaget bidrar också till det förberedande lagstiftningsarbetet. FINE:s tjänster tillhandahålls kostnadsfritt.

2. Planering

2. Planering Elina Antila Vi skapade webbplatsen i god laganda helt enligt planen och tidtabellen som vi hade utarbetat för projektet. Precis som i alla andra IT-projekt förekom det utmaningar, men vi övervann dem tillsammans. Vi lyckades dessutom hålla oss inom budgetramarna. Elina Antila Head of Communications, FINE

Webbplatsen är en av FINE:s viktigaste kanaler för att nå ut till konsumenterna. Därför ville man säkerställa att webbplatsen är lätt att använda och professionellt utformad. FINE utvärderade webbplatsens användbarhet och synlighet ur konsumenternas och andra viktiga intressenters perspektiv. Utvärderingen gav värdefull information om vilka utvecklingsmål som borde prioriteras.

FINE kunde bland annat fastställa att en digital förnyelse av webbplatsen behövdes. Målet var att skapa en användarvänlig webbplats som möjliggjorde för besökare att snabbt och enkelt hitta den information som efterfrågades. Man bestämde sig också för att investera i en ny grafisk profil. En annan prioritet var att webbplatsen skulle vara responsiv för att säkerställa korrekt visning på smarttelefoner och surfplattor. Företaget hade också för avsikt att digitalisera sin årsrapport för att kunna tillhandahålla en fullständig webbversion. I syfte att öka effektiviteten i verksamheten ville man även skapa ett digitalt kontaktformulär.

3. Förverkligande

3. Förverkligande Miikka Luomi Ett av våra mål är att lyssna noggrant och behandla alla våra kunder individuellt. Varje kundrelation är unik och målen och utmaningarna varierar från ett projekt till ett annat. Miikka Luomi Customer Success Manager, Liana Technologies

FINE valde Liana Technologies som leverantör av de nödvändiga verktygen. Man ville ha en partner som hade viljan och kompetensen att utveckla tjänsten gemensamt. Det var också viktigt för FINE att hitta en partner som redan hade pågående samarbeten med reklambyråer.

LianaCMS är ett mångsidigt och lättanvänt verktyg för hantering av webbplatser. Med hjälp av LianaCMS kunde FINE ge sin webbplats ett ansiktslyft och göra den responsiv. Webbplatsen designades tillsammans med en reklambyrå. I samband med att webbplatsen uppdaterades skapades även ett digitalt kontaktformulär och den första webbversionen av årsrapporten. Webbplatsen byggdes upp på ett sådant sätt att besökarna nu lätt kan navigera och hitta information på webbplatsen. Webbplatsanalyserna som finns tillgängliga i LianaCMS användargränssnitt underlättar dessutom övervakningen av besökarnas beteende och bidrar till viktiga insikter inför framtida utveckling.

4. Utfall

4. Utfall Elina Antila Våra förväntningar på projektet har verkligen infriats. Eftersom vi utvecklar vår webbplats på egen hand är det viktigt att ständigt vara alert och förutseende. Med hjälp av LianaCMS är vi nu bättre rustade för att möta kommande utmaningar och utveckla webbplatserna ytterligare. Elina Antila Head of Communications, FINE

Arbetet har lett till mycket goda resultat. Webbplatsen fungerar som planerat och den når ut till konsumenterna på ett bättre sätt än tidigare. Navigeringen är nu också betydligt enklare. FINE:s digitaliserade dokument, däribland årsrapporten och kontaktformuläret, är uppdaterade och motsvarar företagets image som en professionell och modern aktör.

FINE genomförde en undersökning för att ta del av intressenternas åsikter om den nya webbplatsen. Undersökningen visade att intressenterna var mycket nöjda med den nya webbplatsen. FINE fick positiv respons, särskilt vad gäller webbplatsens layout och mobila skalbarhet. Många använder sig dessutom av det digitaliserade kontaktformuläret för att kontakta företaget, vilket bidrar till en effektivare hantering av kundärenden inom företaget.

  • Den mobila trafiken har ökat med 20 %
  • Uppemot 15 % av alla förfrågningar sker nu via det digitaliserade kontaktformuläret
Visa FINE:s webbplats

Intresserad? Kontakta oss för att få svar på dina frågor om LianaCMS!

Intresserad? Kontakta oss för att få svar på dina frågor om LianaCMS!

Kontakta våra experter för mer information. 

Hör av dig till oss om du är intresserad så visar vi dig hur LianaCMS fungerar. LianaCMS är ett mångsidigt och modernt innehållshanteringssystem som kombinerar enkel webbplatshantering med viktig analysering. Vårt omfattande utbud av tilläggsprogram säkerställer att både stora och små webbplatser kan skapas med layout och funktioner enligt önskemål. 

Kontakta oss