Kundcase Klövern

Bakgrund

Bakgrund Kristoffer Sundh Vi var nöjda med kundbemötande som vi fick, och upplevde vår kontaktperson som lyhörd, kunnig och flexibel. Kristoffer Sundh Webbstrateg, Klövern

Klövern är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med drygt 400 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och även andra starka regionstäder i Sverige. Företaget ville förstärka sin lokala närvaro i sina hyresgästers vardag genom att skicka dem snygga, informativa nyhetsbrev som var lokalt anpassade.

Projekt

Projekt Jacob Larsson Vi märkte att Fastighetsbranschen kräver ett användarvänligt system som klarar av att segmentera subscribers på ett enkelt sätt. Genom att segmentera och personifiera content i nyhetsbrevet så effektiviserar du ditt nyhetsbrev utskick direkt. Jacob Larsson Account Manager, Liana Technologies

Klövern ville ha ett lätthanterligt verktyg som skulle göra arbetet med deras nyhetsbrev smidigare och snabbare. Därtill ville de börja använda nyhetsbrev i sin marknadsföring mer än de gjort tidigare och även föra över ansvar för utskick till sina medarbetare. I LianaMailer är det möjligt att hantera flera konton under samma inloggning, vilket möjliggör ett sammanhängande grafisk design i alla utskick oberoende av vem som skriver nyhetsbrevet. Det var speciellt viktigt att det nya systemet skulle vara agilt och lättarbetat så att alla medarbetare oavsett tidigare kunskaper kunde använda det för att skapa nyhetsbrev för Klöverns kunder.

Resultat och framtiden

Resultat och framtiden Kristoffer Sundh När vi gjorde vårt första stora utskick så var det många som tyckte det var snyggt, kändes fräscht. Kristoffer Sundh Webbstrateg, Klövern

Efter att ha börjat använda LianaMailer så har öppningsfrekvensen på Klöverns nyhetsbrev ökat med drygt 10 % jämfört med tidigare utskick. Därtill är företaget intresserat av att dra mer nytta av verktygets personifieringsfunktion i framtiden och få se vilken påverkan segmentering av mottagare har på deras CTR.