Kundcase Lasten.fi

1. Bakgrund

1. Bakgrund Henri Huovinen En plattform som möjliggör olika marknadsföringsaktiviteter är en viktig förutsättning för en nätbutik. Henri Huovinen CEO, Lasten.fi

Lasten.fi är en finsk nätbutik som säljer barnartiklar. Företaget startade sin verksamhet i början av 2014 med försäljning i huvudsak via nätet. Senare öppnade företaget även en fysisk butik där kunder kan se och prova produkterna på plats. Moderna konsumenters köpbeteende har utvecklats till att i allt högre grad inbegripa inköp via flera kanaler. Därför fyller både den fysiska butiken och nätbutiken en viktig roll i köpprocessen.

2. Utmaningar

2. Utmaningar Joonatan Jääskeläinen Distribution av pressmeddelanden i samband med öppnandet av en nätbutik är ett utmärkt sätt att få mediabevakning. Om innehållet är relevant och pressmeddelandena är välriktade kommer medier att intressera sig för verksamheten. Joonatan Jääskeläinen Sales Director, Liana Technologies

Precis som många andra nystartade företag stod även Lasten.fi inför ett antal utmaningar när verksamheten startades. Det visade det sig att konkurrensen på marknaden för barnartiklar var hård även på nätet. En annan utmaning var den snabba teknikutvecklingen som det var svårt att hålla jämna steg med, särskilt som ett nystartat företag. Företaget behövde därför dels en strategi för att kunna sticka ut från mängden och dels verktyg för att kommunicera brett om sin verksamhet. Lasten.fi fattade ett beslut om att investera i marknadsföringsaktiviteter och en tydlig användarupplevelse. 

3. Förverkligande

3. Förverkligande Simo Ikonen Lasten.​fi använde sig av flera verktyg för digital marknadsföring och kommunikation i syfte att främja sin affärsverksamhet. Pressmeddelanden, aktiviteter på sociala medier och en temporär sida med förhandsinformation fungerade bra tillsammans och gav Lasten.fi stor uppmärksamhet i olika medier. Simo Ikonen Sales Manager, Liana Technologies

Lasten.fi använde LianaCMS-verktyget för att hantera innehållet på sin webbplats som fått en modern och tilltalande design. En temporär sida med förhandsinformation skapades i samma design innan själva nätbutiken öppnades. Syftet med den temporära sidan var att väcka intresse hos målgruppen och samla in kundkontakter i förväg. De insamlade kontakterna exporterades automatiskt till en e-postlista i nyhetsbrevverktyget LianaMailer som användes direkt i samband med att nätbutiken öppnades. Ett Facebook-konto skapades också i ett tidigt skede för att stödja andra aktiviteter och väcka intresse för den kommande nätbutiken.

Lasten.fi har använt LianaPress sedan man startade sin verksamhet. LianaPress når effektivt ut till mediarepresentanter och möjliggör segmenterad kommunikation. Meddelandena kan med andra ord riktas mot en specifik målgrupp.

4. Resultat

4. Resultat Henri Huovinen Hittills har vi publicerat fem pressmeddelanden via LianaPress och genomslaget har varit stort! Vi har fått betydande bevakning i hela landet. Henri Huovinen CEO, Lasten.fi

Det främsta målet för Lasten.fi var att öka medvetenhet om sin verksamhet. Med hjälp av professionella verktyg för digital marknadsföring och kommunikation uppnåddes detta mål snabbt. Rapporteringsverktygen, som tillhandahålls av Liana Technologies, möjliggjorde enkel och effektiv mätning av resultaten. Redan efter det första pressmeddelandet kunde Lasten.fi glädjas över enastående resultat:

  • Antalet besökare till nätbutiken femdubblades.

  • Företagets pressmeddelanden uppmärksammades i lokala och internationella medier. Bland annat publicerade en respekterad finsk marknadsföringstidskrift flera artiklar på sin webbplats baserat på pressmeddelanden från Lasten.fi.