Kundcase OSAO

1. Bakgrund

1. Bakgrund Samuel Sihvola LianaCMS kan användas för olika behov. Det ger företag möjlighet att skapa både små kampanjsidor och större företagswebbplatser. Samuel Sihvola Key Account Manager, Liana Technologies

Uleåborg yrkesskola, OSAO, är en yrkesskola med flera olika program som utbildar kompetent arbetskraft för arbetsmarknaden. OSAO erbjuder en modern utbildning som motsvarar behoven i arbetslivet. Yrkesskolan har som mål är att upprätthålla en god trivsel bland eleverna, upptäcka inlärningssvårigheter och motverka mobbning. När det gäller dragningskraft och verksamhetens omfattning och resultat är OSAO en av de ledande yrkesskolorna i Finland.

2. Ny inriktning

2. Ny inriktning Marsa Jurvakainen Om vi inte finns på nätet är vi helt osynliga. Det är anledningen till att vi behövde nya och uppdaterade webbplatser för att öka medvetenheten om vår verksamhet. Marsa Jurvakainen Communication Manager, OSAO

OSAO:s främsta mål var att öka medvetenheten om sin verksamhet. För att väcka intresse för yrkesskolan bestämde man sig för att genomföra en digital förnyelse som bland annat inbegrep uppdaterade webbplatser. Innan förnyelsen inleddes behövde OSAO identifiera den exakta målgruppen och hur den kunde nås på bästa sätt. OSAO begränsade därför sin målgrupp till personer som ansöker om plats på yrkesskolor. Det konstaterades att målgruppen i stor utsträckning befann sig online och för att nå dessa personer måste man också vara närvarande på internet. Ett annat mål var att dela upp ansvaret för hanteringen. OSAO ville med andra ord att även personer i organisationen som inte hade ett direkt ansvar för kommunikationsfrågor skulle involveras i arbetet med webbplatsen.

3. Lösning

OSAO insåg att det fanns ett behov av ett nytt system då man inte lyckats hålla jämna steg med den snabbt växande informationstekniken. Den främsta orsaken var att den tidigare webbplatsen var 10 år gammal och inte fungerade med mobila enheter. Eftersom de flesta människor har smarttelefoner måste information vara lättillgänglig. Slutsatsen blev att man behövde nya verktyg för att förbättra layouten och funktionerna på webbplatserna. OSAO valde Liana Technologies som leverantör av de nödvändiga verktygen eftersom man efterfrågade en partner som kunde erbjuda ytterligare tjänster tillsammans med produkten, exempelvis support, rådgivning och personligt engagemang.

4. Förverkligande

4. Förverkligande Jussi Kuparinen Efter en kort introduktion kan alla använda LianaCMS, även de utan tidigare erfarenhet av att underhålla en webbplats. Jussi Kuparinen Customer Success Director, Liana Technologies

OSAO utformade konceptet, användargränssnittet, den visuella profilen och funktionerna på webbplatsen tillsammans med sin reklambyråpartner Työmaa. Webbplatsen skapades med LianaCMS vilket möjliggjorde för dem att utarbeta layout och funktionalitet utan att behöva kompromissa. Nu har webbplatserna en responsiv design vilket bland annat innebär korrekt visning på mobila enheter. Organisationer som satsar på mobilvänlig teknik säkerställer att användare med mobila enheter inte lämnar deras webbplatsen i frustration på grund av en dålig läsupplevelse. OSAO lade också vikt vid webbplatsens typografi och använde sig av de senaste metoderna inom området. Det kanske viktigaste av allt är ändå att webbplatsen nu är enkelt och logiskt uppbyggd vilket gör att OSAO nu kan dela upp ansvaret för hanteringen.

5. Utfall

5. Utfall Marsa Jurvakainen Det var fantastiskt att se hur snabbt webbplatsen utvecklades i den riktning vi hade tänkt oss. Vi fick precis det vi beställde. Marsa Jurvakainen Communication Manager, OSAO

OSAO:s webbplats fick ett särskilt omnämnande av Finlands undervisnings- och kulturministerium som framhöll den som exemplarisk. OSAO får fortfarande positiv respons från andra skolor gällande de förbättrade och uppdaterade webbplatserna.

 LianaCMS inbyggda sökmotoroptimeringsverktyg användes för att optimera OSAO:s webbplats för sökmotorer, vilket har lett till en ökad synlighet i sökmotorer. Efter lanseringen av den nya webbplatsen har webbplatstrafiken ökat med 30 %. Dessutom har den mobila trafiken ökat med 20 % jämfört med föregående år.

Besök OSAOs webbplats

Intresserad? Kontakta oss för att få svar på dina frågor om LianaCMS!

Intresserad? Kontakta oss för att få svar på dina frågor om LianaCMS!

Kontakta våra experter för mer information. 

Hör av dig till oss om du är intresserad så visar vi dig hur LianaCMS fungerar. LianaCMS är ett mångsidigt och modernt innehållshanteringssystem som kombinerar enkel webbplatshantering med viktig analysering. Vårt omfattande utbud av tilläggsprogram säkerställer att både stora och små webbplatser kan skapas med layout och funktioner enligt önskemål. 

Kontakta oss