Kundcase Viasat Finland

Viasat Finland

Viasat Finland

Viasat har grundats år 1989 och det ägs av den svenska Modern Times Group AB (MTG). Viasat är en operatör av satellit-TV och digitala TV-kanaler. Utöver Sverige, Finland, Danmark och Norge opererar företaget även i Ryssland, de Baltiska länderna och Ungern. Viasat Finland Oy är en del av mediakoncernen MTG som har listats in i Stockholmsbörsen.

Viasat Finland erbjuder över 50 kanaler i Finland: ishockey, golf, filmer, dokumentärer samt Disney-filmer riktade mot barn. Viaplay-webbtjänsten innehåller tusentals filmer, hela säsonger utav olika tv-serier samt livesport.

Behov av marketing automation

Behov av marketing automation

Verktyget som Viasat Finland använde tidigare för marketing automation tycktes inte vara tillräckligt agilt, och det svarade inte mot de nya krav som utveckling av kundkommunikationen ställde. Därtill var det inte möjligt att skicka automatiserade personifierade meddelanden utan man var tvungen att göra det manuellt. Kundernas behov och beteende kunde inte heller identifieras effektivt nog för att föra kunderna framåt i marknadsförings- och försäljningsprocessen (sales funnel).

För att utveckla sin kundkommunikation bestämde Viasat Finland att skaffa ett nytt system för marketing automation. De viktigaste målen ansågs vara:

  • att kunna automatisera omnichannel marknadsföring
  • att kunna effektivisera korsförsäljning av produkter
  • att kunna identifiera kunder mer effektivt och att öka kundlojaliteten
  • att konvertera potentiella kunder till kunder mer effektivt

Konkurrensutsättning av leverantörer

Konkurrensutsättning av leverantörer Tero Lintunen Vi började med välkomst- och aktiveringsmeddelanden som hjälpte oss att utveckla gränssnitten och vår användning av sociala medier samt effektivisera hantering av leads. Ett av de viktigaste kriterierna till val av verktyg för oss var dess lätthanterlighet och agilitet. Tero Lintunen Operations Manager, Viasat Finland

Viasat konkurrensutsatte deras marketing automation och fick anbud från tre olika leverantörer, utav vilka de bestämde sig för LianaTechnologies LianaCEM-plattform. Utöver priset spelade det att verktyget utnyttjar kunddatan effektivt och att det kan integreras med andra källor en stor roll för beslutet. Därtill var det viktigt att verktyget är lätt att använda och att det möjliggör kontroll över effektivitet av kampanjer. Viasat ville också få lättillgänglig kundservice och teknisk support från den eventuella leverantören.

Automationsprojektet började med att integrera existerande kundinformation från Viasats tidigare CRM-system med det nya systemet. Även uppringningssystemet (telemarketing), tävlingar på webbsidan och utförda beställningar användes som informationskällor. På basis av denna information skapades de första automatiserade meddelanden till kunder.

Meddelanden som ökar kundlojaliteten: Viaplay-aktivering

Meddelanden som ökar kundlojaliteten: Viaplay-aktivering

När man beställer ett Viasat-kanalpaket får man även Viaplay-webbtjänsten kostnadsfritt till sitt bruk. För att göra sina kunder lojala skickar Viasat med hjälp av LianaCEM personifierade meddelanden som påminner kunden om att ta den kostnadsfria tjänsten i bruk. Segmenten väljs ut dagligen från CRM-gränssnitten med följande kriterier:

  • Kunden har beställt 7 dagar sen
  • Kunden har inte än aktiverat sitt Viaplay-konto
  • Kanalpaketet som kunden har: guld/sport/underhållning
  • Språk FIN/SWE

I det personifierade meddelandet betonas det att Viaplay-webbtjänsten ingår kostnadsfritt i Viasat-beställningen. Med detta strävar man efter att få så många av kanalpaketets beställare som möjligt att börja använda även webbtjänsten. I meddelandet ger man all information som man behöver för att logga in i tjänsten så att det blir lätt och enkelt för kunden att aktivera sitt konto.

Välkommen som vår kund -meddelanden

Välkommen som vår kund -meddelanden

De viktigaste säljkanalerna är Viasats egna kanaler samt operatörer som säljer Viasats tjänster i sina affärer, på sina webbsidor, och via sin kundservice och telemarketing. I fortsättningen får de nya kunderna meddelanden dock direkt från Viasat. Uppringningssystemet (telemarketing) används som gränssnitt för välkomstmeddelandet och segmentet hämtas därifrån till Liana CEM med dessa följande kriterier:

  • Beställning på föregående dag
  • Kanalpaketet som kunden har valt: guld/sport/underhållning

I välkomstmeddelandet skriver man om de hetaste tipsen om utbudet av det valda kanalpaketet. Meddelandets mål är att höja den nya kundens förväntningar om den valda tjänsten och minimera antalet avbeställningar.

Resultat

Resultat Efter att ha tagit marketing automation i bruk har man kunnat aktivera proportionellt mera Viaplay-användare än tidigare. Även antal laddningar av filmer, serier och sportinnehåll har ökat.

Med hjälp av marketing automation kan Viasat använda sina resurser på ett mer effektivt sätt än tidigare därför att det tar betydligt mindre manuellt arbete att planera och genomföra digital kundkommunikation.

Efter att ha tagit marketing automation i bruk har man kunnat aktivera proportionellt mera Viaplay-användare än tidigare. Framför allt det att marketing automation är lätt och att den möjliggör effektiv och aktiv utnyttjande av CRM-data, har bidragit till detta. Även antal laddningar av filmer, serier och sportinnehåll har ökat därför att kunderna hittar content som de gillar lättare med hjälp av marketing automation. Aktuell och relevant kundkommunikation tycks också ha en positiv inverkan på kundnöjdhet och -lojalitet i framtiden.

Blev du intresserad? Kontakta oss för att fråga mera!

Kontakta oss om du vill höra mer om marketing automation.

ViidakkoCEM™ är ett agilt verktyg för marketing automation som hjälper dig med det praktiska i kundkommunikationen. Marketing automation behöver inte alltid vara ett komplicerat IT-projekt – med hjälp av en agil plattform kan du ta inlärningsprocessen steg för steg och utveckla dig själv hela tiden.

Begär en demo Kontakta oss