Webbplats Case

Förnyelsen av Land Rovers webbplats grundade sig i ett behov av att utveckla den gamla webbplatsen både vad gäller användbarhet och visuellt uttryck. Webbplatsförnyelser genomfördes för fyra länder och fem olika språk. Integrering med en bildatabas utfördes vilket nu möjliggör snabb och enkel åtkomst till information om tusentals produkter direkt på webbplatsen. Visa Webbplats Case