Gå till huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till sidfotmenyn
E-postmarknadsföring

Stärka befintliga kundrelationer

Sinebrychoff är en av Nordens ledande tillverkare av öl, cider, läsk och energidrycker. Företaget startade sin bryggeriverksamhet 1819 och är i dag det äldsta bryggeriet i Norden och den äldsta livsmedelsproducenten i Finland. Sedan 2000 är Sinebrychoff en del av bryggerikoncernen Carlsberg.

För Sinebrychoff går kvalitet, ansvar och miljöhänsyn hand i hand. Därför försöker man ständigt förbättra sin verksamhet, värna om miljön och minimera miljöpåverkan.

Stärka befintliga kundrelationer

För Sinebrychoff var huvudmålet att stärka de befintliga kundrelationerna. Samtidigt ville man förstärka sin position som en lojal partner och det ledande bryggeriet i Finland.

Sinebrychoff fattade ett beslut om att stärka sina relationer med hjälp av digital kundkommunikation. Tanken var att skicka ut nyhetsbrev med relevant information som kunderna kunde dra nytta av i sin egen verksamhet. Utöver det behövdes en webbplats med produktinformation, tips och resurser som kunde stödja marknadsföringsåtgärderna och förbättra synligheten utåt. För att genomföra den digitala förnyelsen krävdes användarvänliga marknadsföringsverktyg.

Utmaningar på vägen till digital kundkommunikation

Sinebrychoff inledde ett samarbete med Liana Technologies i syfte att skapa en produktwebbsida och lansera nyhetsbrevskampanjer. Valet föll på Liana Technologies eftersom företaget utmärkte sig med sin aktiva kundvård.

Layouten för både webbplatserna och nyhetsbreven utformades noggrant i förväg enligt principen ”med en bra början är halva jobbet gjort”. Idéer som uppstod under projektets gång ledde dock till att vissa justeringar gjordes. Med den professionella hjälpen från Liana Technologies förverkligades Sinebrychoffs planer på ett omsorgsfullt sätt.

Under arbetet med nyhetsbrevsmallens HTML-kodning visade det sig att Sinebrychoffs strikta brandväggsinställningar ledde till att mallens layout ändrades. På grund av denna utmaning krävdes omfattande tester och verifiering innan mallen var färdig. Till slut löstes alla problem och mallen fungerade som den skulle. I efterhand kan man konstatera att det var till stor hjälp att ha en kontaktperson på företaget. Efter att ha närvarat vid utbildningstillfället kan nu Sinebrychoffs användare utan problem uppdatera hemsidan och skicka ut nyhetsbrev själva.

"Vi känner att vi kan lita på vår partner. Om vi skulle stöta på problem kan vi alltid vända oss till Liana Technologies support för att få hjälp. Deras kundservice är superbra!"
Terttu Niutanen
Communications Manager, Sinebrychoff

Mätbara resultat

Sinebrychoff skickar nu regelbundet ut nyhetsbrev till sina kunder. Responsen gällande webbplatsen och nyhetsbreven har varit mycket positiv och företaget har börjat använda LianaMailer även för interna nyhetsbrev.

LianaMailers inbyggda rapporteringsfunktioner ger företag möjlighet att mäta resultaten (OR och CTR) efter varje leverans. Sinebrychoff nyhetsbrev har haft följande resultat:

  • Som bäst var öppningsfrekvensen (OR) 39,3%
  • Klickfrekvensen (CTR) för det mest framgångsrika nyhetsbrevet var 28,3%
Dela

Intresserad?

Vill du vet mer om hur Liana Technologies kan hjälpa jusr dig? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss