LianaCEM™– för automatisering av marknadsföring

LianaCEM™ – Marketing Automation

LianaCEM™ – Marketing Automation Samuli Tursas LianaCEM är en databas och ett automatiseringssystem, en automatiserad CRM utvecklad särskilt för marknadsföring. Med hjälp av LianaCEM kan marknadsföringen omvandlas till en målgruppsorienterad dialog. Samuli Tursas CEO, Liana Technologies

LianaCEM™ är ett system för automatisering av marknadsföring och en kundinformationsdatabas som samlar in information från olika digitala kanaler. Med hjälp av LianaCEM kan riktad kommunikation skapas baserat på användarprofiler. Med analysering baserad på kundinformation är det möjligt att komma närmare enskilda webbtjänstanvändare och rikta relevant kommunikation till dem, och därmed bli kommunikationen effektivare. Eftersom den bakomliggande tekniken i stor utsträckning är automatiserad möjliggör CEM också hushållning med företagsresurser. 

Kontakta oss och fråga mer

Kunder som använder LianaCEM

Hertz

Hertz är en biluthyrningsfirma som har verksamhet i 145 länder

Samsung Group

Samsung är ett internationellt varumärke som är känd för sin konsumentelektronik.

ABB

ABB is a multinational corporation headquartered in Zurich, Switzerland, operating mainly in robotics and the power and automation technology areas.

Volkswagen

Kommunikation i rätt tid, med rätt innehåll

Kommunikation i rätt tid, med rätt innehåll

Insamling och analys av information om webbanvändare är inget nytt koncept – att på ett sömlöst sätt kombinera analyser med marknadsföringsverktyg är däremot unikt. 

Med LianaCEM kan webbanvändarprofiler skapas, med information om exempelvis webbanvändares intressen och köphistorik. Utlösningsfaktorer som ställs in för en webbanvändarprofil aktiverar en marknadsföringsåtgärd, exempelvis om en viss aspekt av användarens beteende förändras eller efter viss tidsperiod. Kommunikation som är relevant och sker på rätt tidpunkt är avgörande för att skapa en god kundupplevelse – med hjälp av CEM kan du skapa individuella meddelanden och gå ett steg längre än massmarknadsföring och marknadsföring i olika segment. 

Spara företagsresurser utan att göra kompromisser gällande marknadsföringen

Spara företagsresurser utan att göra kompromisser gällande marknadsföringen

Tack vare automatiseringen är CEM inte bara ett effektivt verktyg utan möjliggör också hushållning med företagsresurser. 

CEM passar mycket bra för företag vars tjänster används av webbanvändare som skiljer sig åt demografiskt sett eller exempelvis vad gäller köpbeteende. Behovet av individuell och målinriktad kommunikation växer, ofta i en sådan utsträckning att utmaningen verkar omöjlig att övervinna. LianaCEM™ är en lösning på detta behov eftersom det både kan analysera användarprofiler och utföra själva marknadsföringskampanjerna. 

Intresserad? Kontakta oss, vi berättar gärna mer om LianaCEM!

Intresserad? Kontakta oss, vi berättar gärna mer om LianaCEM!

I samtal med våra experter kommer du att få en bättre överblick över hur din verksamhet på bästa möjliga sätt kan dra nytta av automatiserade marknadsföringslösningar. Med LianaCEM kan du komplettera den molnbaserade digitala marknadsföringen och föra samman webbtjänster, digital marknadsföring och analysering. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss