Gå till huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till sidfotmenyn

Så ökar DKIM och SPF leveransbarheten på dina nyhetsbrev

0
Så ökar DKIM och SPF leveransbarheten på dina nyhetsbrev
Dela

Flera e-postleverantörer har strikt filtrering av skräppostmeddelanden. Detta är naturligtvis bra för e-postsäkerheten men det betyder även att ditt nyhetsbrev enkelt kan hamna i skräpposten eller i värsta fall blockeras helt av den mottagande servern.

Genom att förbättra öppnings- och klickfrekvensen på dina e-post kan du förbättra din trovärdighet i e-postleverantörernas ögon, men för att göra det måste du vidta meningsfulla åtgärder.

Anledningen till att dina e-post filtreras som skräppost beror ofta på ofullständig identifiering av avsändarens adress och inkonsekvens mellan avsändare och innehåll (länkar) i meddelandet.

I den här artikeln förklarar vi hur du kan leverera dina e-post säkert med DKIM och SPF. Verkar förkortningana kryptiska? Ingen fara du kommer snart att förstå innebörden!

Skicka säkra nyhetsbrev med DKIM och SPF

DKIM och SPF spelar en viktig roll för autentisering av nyhetsbrev. Det grundläggande syftet med dem är att verifiera och autentisera avsändaren av e-postmeddelandet så ingen annan kan skicka meddelanden för dina räkning till exempel.

Vad är DKIM?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) verifierar identiteten på avsändaren av e-postmeddelandet. Med DKIM-verifikation kan ett e-postsystem (som Gmail eller Outlook till exempel) känna igen ifall det inkommande e-postmeddelandet faktiskt kommer från dig eller inte.

DKIM hjälper även till att blockera spam och förhindra annat missbruk av meddelanden såsom nätfiske.

Hur fungerar DKIM?

DKIM lägger till en digital signatur till e-postmeddelandets rubrik. Detta görs med två typer av krypteringsnycklar.

En privat nyckel lägger till en krypterad signatur i rubriken på alla meddelanden som skickas från ditt e-postverktyg. Varje domän har sin egen unika privata nyckel.

En offentlig nyckel läggs till i din DNS-domän (Domain Name System). Den mottagande servern använder den offentliga nyckeln för att verifiera källan till meddelandet genom att dekryptera den dolda signaturen i rubriken. Den känner även igen ifall meddelandet kommer från dig och om innehållet i meddelandet har ändrats.

När mottagarservern har verifierat signaturen passerar meddelandet DKIM och anses vara autentiskt.

Varför ska du använda DKIM?

Med DKIM-verifikation är risken mindre att dina e-post kategoriseras som spam eller skräppost, förutsatt naturligtvis att innehållet i själva meddelandet inte är spammigt. DKIM minskar även risken för spoofing och phishing eftersom ett e-post utan DKIM är en indikation på att e-postmeddelandet är falskt. 

En annan viktig fördel med DKIM är att den tillåter den mottagande servern att se till att e-postens innehåll inte ändras under vägen.

I det långa loppet förbättrar användningen av DKIM den sändande domänens rykte eftersom dina e-postmeddelanden kommer fram som de ska och mottagarna inte behöver oroa sig för att öppna eller klicka på meddelanden.

Vad är SPF?

SPF (Sender Policy Framework) är en e-postautentisering som avgör vilka servrar som kan använda avsändarens domän som sändaradress. Om man försöker skicka meddelanden på uppdrag av samma avsändare från andra servrar kommer meddelandena sannolikt att klassificeras som skräppost.

SPF hjälper till att säkerställa korrekt leverans av dina e-postmeddelanden och förhindrar spammare från att manipulera din domän för skadliga ändamål som att skicka falska meddelanden eller sprida falsk information.

Hur fungerar SPF?

Först skapar en domänadministratör en SPF-server genom att lägga upp en policy som definierar vilka e-postservrar som får skicka e-post på den domänens vägnar. Posten kommer att listas i domänens DNS-server.

När ett inkommande e-post anländer till det mottagande e-postsystemet kontrollerar servern om en SPF-server är angiven för domänen för adressen. Om SPF-server finns kontrolleras om den sändande servern som används i meddelandet finns i listan över tillåtna avsändare. Om adresserna inte matchar kommer meddelandet antingen att omdirigeras till skräppost eller blockeras helt.

Varför ska du använda SPF?

En domän som är skyddad av en SPF är mindre benägen att ses som skräppost eller svartlistas av skräppostfilter. SPF är ett enkelt men ändå effektivt anti-spam-system eftersom det förhindrar användning av falska "från"-adresser, en teknik som ofta används av spammare.

Om du inte har aktiverat SPF och inte har inkluderat ditt nyhetsbrevverktyg i din SPF kommer inte alla dina e-postmeddelanden nödvändigtvis att skickas. Det mottagande meddelandesystemet kan inte verifiera att meddelandet som ska tas emot kommer från dig.

Måste jag använda både DKIM och SPF?

DKIM och SPF ersätter inte varandra eftersom deras metoder för att skydda e-postmeddelanden är olika. DKIM utför autentisering baserat på avsändarens identitet medan SPF känner igen auktoriserade servrar.

Att använda båda autentiseringsprotokollen är särskilt viktigt vid sändning av transaktionsmeddelanden eftersom identitetstjuvar ofta hävdar att de skickar e-post från en domän som ägs av en bank eller betaltjänst.

Det tar inte lång tid att få DKIM och SPF på plats och fördelarna kan vara enorma.

Saker att tänka på när du använder DKIM och SPF

DKIM- och SPF-servrarna är mycket viktiga för distributionen av e-postmeddelanden. En professionell leverantör av verktyg för nyhetsbrev påminner sina kunder eller, ännu bättre, tar hand om att skapa dem för kunden.

Det är viktigt att du får en bekräftelse från din leverantör av e-postverktyg om att DKIM och SPF är konfigurerade på ditt konto. En professionell verktygsleverantör kan ge dig råd och hjälpa dig med inställningarna. För IT-avdelningen handlar det vanligtvis om några få minuter. De ser även till att dina inställningar är uppdaterade om serverstandarderna ändras.

Stöder LianaMailer DKIM och SPF?

Ja. Vi skickar automatiskt ut information om nödvändiga åtgärder angående DKIM och SPF för alla användare av Liana®Cloud e-postmarknadsföring efter att deras konto har upprättats.

Vill du vidareutveckla din e-postmarknadsföring?

Lär dig mer om e-postmarknadsföring genom att ladda ner våra kostnadsfria guide för avancerad e-postmarknadsföring.

Ladda ner guiden här

Tyckte du om den här artikel?
Ge den en tumme upp!
Mari Sihvonen
Content Marketing Specialist

Kommentera

Kommentarer

Inga kommentarer